Fredag d. 26. august 2016

Vejr: En morgen med masser af sol og jævn vind fra S. Vinden tog til i løbet af formiddagen og kom op på frisk styrke samtidigt med, at den drejede mod SV. Midt på dagen kom et skydække ind og gav endda 3 dråber regn kl 13:30, men selv om der var høj luftfugtighed blev det ikke til mere nedbør. Resten af eftermiddagen var med vekslende skydække, nogen sol og vindstød af hård styrke. Temperatur fra 16 til 19 grader og igen moderat sigt med fugtig dis over havet.

Måske er sol og vind godt for den danske produktion af ren energi, men jeg måtte endnu engang konstatere, at det er en vejrtype, der ikke give fugle i nettene heroppe. Blot 3 fangster på 8 timer!
De 3 fugle blev alle fanget ved Ellekrattet, hvor jeg har haft net oppe siden 11. august. De mange dage med få fugle giver ikke så meget slagkraft i statistikken, men jeg kan allerede notere, at der bliver fanget ca. 4 gange flere fugle pr netmeter ved Ellekrattet end i Fyrhaverne.
Eneste undtagelse var dagen med de 42 fugle, hvor fangstfrekvensen var ens i de to områder.

DSC_0834

Område med lidt siv og pilekrat ved Ellekrattet har i august givet flere fangster end Fyrhaverne. Der skal nok arbejdes på, at få det ind som et fast ringmærkningsområde i fuglestationens program. Foto: MJH

Midt på formiddagen fik jeg en lille snak med JoK og Igor, der søgte skygge ved Oliehuset.
Senere dukkede Henning Ettrup op og gik med på lukkerunden omkring kl 14.
Han er min stand in i weekenden, hvor jeg er til træf på Langli med folk, der har været tilknyttet den nu hedengangne feltstation på øen.
Det bliver først mandag, at jeg vender tilbage med opdatering på blokken, men kom bare ud i felten i weekenden. Nu jeg er væk skal der nok dukke noget spændende op i Skagen🙂

Blandt dagens obs stod RoC for efterårets første Vendehals ude på Grenen, mens EC tjekkede Nordstrand og havde 53 Sandløbere og 3 Dværgryle rpå fotohold blandt vadefuglene.
Om eftermiddagen var en Rød Glente inde over Skagen by.

Ringmærkning:
Løvsanger 1
Broget Fluesnapper 2

Blog v. MJH

Torsdag d. 25. august 2016

Vejr: Temperatur hele døgnet mellem 18 og 20 grader. Jævn vind fra sydlige retninger, mens skydækket vekslede fra spredte skyer til mere udbredt dække. Høj luftfugtighed uden at det blev til nedbør og stadig plads til en del sol gennem dagen. Sigten moderat i den lumre luft.

Da jeg cyklede ud i lyset fra halvmånen og med jævn vind fra syd havde jeg ikke forventninger om at få fanget samme antal fugle som i går. Det var nu alligevel skuffende, at 7 timer med åbne net kun gav 6 fugle at håndtere, deraf en adult hun Munk som jeg første gang havde fat i den 11. august.

DSC_0943

Adult Lille Gråsisken ved Ellekrattet. Her i august ser flere af de gamle småfugle miserable ud, da de har gang i fældningen efter ynglesæsonen. Denne har smidt alle store dækfjer og er godt i gang med svingfjer, hvor armens svingfjer er skifte og endnu ikke har nået fuld længde. Foto: MJH

Var der ikke aktivitet af fugle i Fyrhaverne og Ellekrattet, så skete der til gengæld noget andet i Fyrhaverne midt på formiddagen. Michael fra Naturstyrelsen var forbi og fik slået de fleste af de åbne arealer i området med ringmærkning. Det vil være en årlig begivenhed for at sikre, at Fyrhaverne ikke igen gror helt til.

DSC_0938

Det var en overdimensioneret havetraktor, der besøgte Fyrhaverne og fik slået de åbne områder. Foto: MJH

Et andet sted med stor aktivitet er Det Grå Fyr, hvor arbejdet skrider godt fremad både ind- og udvendigt. Jeg fik en lille snak med maleren og var på en kort rundvisning i en pause mellem tomme netrunder.

DSC_0939

Dronningen af Aalborg svinger penslen fra sit stillads ved gavlen af det, der skal blive til ringmærkningslaboratorie. Det sidste hun manglede for at have været malet første gang hele vejen rundt udvendigt på Fyrboligen. Det skal nok blive en flot bygning når den står færdig. Foto: MJH

Ude i felten havde RoC efterårets første Skærpiber fra Verdens Ende. En lidt tidlig fugl, hvorimod eftermiddagens 3 Hvidvingede Korsnæb, som EC havde fra Nedermosen, er et helt normalt tidspunkt, at de dukker op.

Ringmærkning:
Munk 1 – aflæst, mærket d. 11/8-2016
Gransanger 1
Løvsanger 2
Grå Fluesnapper 1
Lille Gråsisken 1

Blog v. MJH

Onsdag d. 24. august 2016

Vejr: Fra morgenstunden overskyet med svag vind fra SV og en nattemperatur på 15 grader. Efter kl 8 tog vinden lidt til og blev af jævn styrke resten af dagen, mens den drejede mere mod S fra middag. Sidst på formiddagen forsvandt meget af skydækket og solen fik magt, så temperaturen nåede op på 19 grader efter middag. Moderat sigt med mørkt gråt vejr indtil solen kom frem.

Der blev ikke noget af den varslede tåge denne morgen, men for ringmærkningen var det alligevel rigtig godt vejr med svag vind og gråt overskyet. Endte faktisk med at blive bedste dag indtil videre i august med en total på 41 mærkede og 1 aflæsning.
De første 38 af dagens fangster blev gjort mens det stadig var overskyet, men da først solen bagte gik det noget i stå og på de sidste 3 timer fangede jeg altså kun 4 fugle.
Da jeg havde lukket det sidste net kl 14, var jeg godt mør i i varmen og jeg frygter lidt de næste par dage, hvor temperaturen skulle blive endnu højere.
Inden da kan jeg så glæde mig over en god dag, hvor Løvsangerne kom ind til Fyrhaverne i en jævn strøm. De stod for over halvdelen af dagens fangst med 25 stk. Kun 2 af disse var adulte fugle – resten var 1K og det ser altså ud til, at arten har haft en rigtig god ynglesæson i år.
Næst hyppigste art var Rødstjert med 6 stk, mens dagens overraskelse var en Græshoppesanger på den allerførste runde. Den er ny på artslisten over ringmærkede fugle  i Fyrhaverne.

DSC_0929

En 1K Græshoppesanger i Fyrhaverne 24/8-2016 er første ringmærkede fra det område. Beklager den dårlige fotokvalitet, men fuglen blev fanget på første runde lige før solopgang på en morgen, der var grå og overskyet. Foto: MJH

Ud over de mange Løvsangere, så var der godt gang i Stenpikkerne langs Kattegat kysten og i de åbne klitheder. Nogle få af dem var igen kortvarigt inde i Fyrhaverne, men uden at gå i nettene. RoC noterede over 70 stk på Grenen.
Af lidt større fugle kaldte Tranerne lystigt fra Reservatet i morgentimerne og der blev det til 2 rastende Duehøge denne morgen.
Fra først på eftermiddagen var der yderligere rovfugle at se i Nedermosen, hvor EC havde en adult Havørn på trækforsøg og 2 rastende Røde Glenter – en art vi ellers ikke har set meget til i august.
Af vadefugle er der dagligt enkelte trækkende af forskellige klire, ryler, hjejler, regnspover, præstekraver, men sjældent de store tal. Jeg vil dog nævne 17 Stenvendere fotograferet ved Grenen af Leif Jensen som dagens bedste vadefugle.

Ringmærkning:
Rødhals 1
Rødstjert 6
Græshoppesanger 1
Havesanger 2
Tornsanger 3
Gransanger 1
Løvsanger 25
Broget Fluesnapper 1
Bogfinke 2 – deraf én aflæst, mærket 16/4-2016

Blog v. MJH

 

Tirsdag d. 23. august 2016

Vejr: Vejrtypen fortsætter med en lun sensommer. Temperatur fra morgenstunden på 16 grader og 19 grader midt på dagen, hvor det dog føltes noget varmere i solen. Et skydække ved solopgang svandt hurtigt ind til kun at være små spredte skyer resten af dagen og der var rigeligt af sol til alle gennem dagen. Vinden startede svag fra VNV og nåede op på jævn styrke fra NV midt på dagen. Sigten igen præget af dis over havet gennem morgenen, men senere god klar luft.

Uden at støde på en mejseflok til at hæve dagens ringmærkningstotal måtte jeg kæmpe for at nå op på 16 mærkninger inden jeg stoppede i varmen kl 13:30.
Det var Løvsangere med 6 stk og Rødstjert med 4 stk der stod for hovedparten af fuglene i nettene i dag.
I de åbne områder rastede en del Stenpikkere, men selvom et par stykker kortvarigt satte sig ind i Fyrhaverne gik de ikke i nettene.

RoC fra Verdens Ende kunne notere den samme fordeling med 35 Stenpikkere, 22 Løvsanger og 8 Rødstjerte, men havde også 20 Tornsangere og 15 Gransangere, så der kom lidt småfugle igennem i dag.
Af øvrige fugle nåede han op på 230 Suler og havde en Rørdrum oppe at flyve.
Blandt rovfugle er der stadig rastende Duehøg ved både Grenen og Nedermosen, men dagens bedste så RoC med efterårets første Vandrefalk indtrækkende.

Midt på dagen havde jeg en lille gruppe på 5 Musvåger og en ung Rørhøg over Fyret, men skønt jeg forsøgte med noget eftermiddagsobs fra Nedremosevej kom der ikke rigtigt gang i svævetrækkerne.
Håber stadig, at de kommende dages varme fra syd kan bringe mere op til Skagen,
I morgen tror jeg på noget at håndtere i nettene i de første timer, hvor svag vind og tæt tåge burde være en god kombination for ringmærkningen.

Ringmærkning:
Gærdesmutte 1
Rødstjert 4
Rørsanger 2
Tornsanger 1
Løvsanger 6
Gransanger 1
Grå Fluesnapper 1

Blog v MJH

Mandag d. 22. august 2016

Vejr: Et lunt døgn med meget skiftende skydække. Morgenen havde svag vind fra SV, en let regnbyge ved 5 tiden og igen omkring kl 7. Derefter opklaring og nogen sol indtil flere skyer igen trak ind over ved middagstid. Fra kl 13 kom der nye kortvarige regnbyger og den vejrtype fortsatte resten af dagen. Temperatur nåede 19 grader som det højeste og med megen fugt i luften føltes det lummert. God sigt med kun lidt dis i horisonten.

Det virkede næsten som det perfekte ringmærkningsvejr fra morgenstunden. Svag vind, overskyet og et par korte regnbyger, der burde bringe evt trækfugle ned til rast.
Det holdt dog lidt hårdt og frem til kl 10 havde jeg kun fanget 5 fugle. På det tidspunkt kom der et mejsetog i nettene ved Ellekrattet og med 9 Musvitter, 4 Blåmejser og en Gransanger på en gang prøvede jeg endelig at få noget at lave.
Da jeg lukkede ned kl 13 pga optræk til kraftigere byger var dagens total 23 mærkede og 2 aflæsninger – stadig ikke imponerende og jeg ville først være tilfreds med 3 til 4 gange flere fugle på en dag som denne.
Ud over mejserne, så var det Broget Fluesnapper med 3 stk der skilte sig lidt ud i dag.

Der var lidt aktivitet af kaldende Vandrikse bag Ellekrattet, men ingen lyde fra Tranerne denne morgen og RoC havde vist også en stille morgen på Verdens Ende.
Duehøgen er her stadig , men det var ellers beskedent med rovfugle. Kun en enkelt Hvepsevåge og 2 unge Rørhøge fik jeg set.
Vi kan ellers håbe, at der snart dukker unge Steppehøge op efter forårets forrygende forekomst. De er begyndt at blive set andre steder i landet og det er ikke urealistisk, at den art kan krydder en af de nærmeste dage.

Ringmærkning:
Rødstjert 1
Rørsanger 1
Tornsanger 2 – deraf én aflæst, mærket 11/6-2016
Havesanger 1
Gransanger 3
Løvsanger 2
Broget Fluesnapper 3
Musvit 9 – deraf én aflæst, mærket 19/8-2016
Blåmejse 4

Blog v. MJH

Søndag d. 21. august 2016

Vejr: Igen en lun morgen, hvor temperatuen var 16 grader ved solopgang og steg til 19 grader midt på dagen. Vinden var svag fra S, men steg til jævn styrke i løbet af morgenen. Lidt skyer vekslede med masser af blå himmel, dog med et mere udbredt skydække sidst på eftermiddagen. Selvom der var regn længere nede i det jyske, så holdt det tørt hele dagen i Skagen. Sigten var middel, da der lå dis ude over havet.

En morgen, hvor jeg ikke var i nærheden af elvermanden Legolas bevægelser gennem terrænet – var kort sagt tung i benene, hvilket nok mest var mentalt, på traveturene rundt til tomme net. På 5 timer fangede jeg kun 2 fugle og jeg endte med at lukke tidligt ned.
Så og hørte næsten ingen småfugle i området. En enkelt Rødstjert, lidt Gransangere, mejser og 2 Tornsangere var alt, der var nede i mærkningsområdet.

RoC, MCh, KK m.fl. var denne søndag ude ved Verdens Ende og havde en Isfugl, hvilket er første gang i år, at den art er helt ude og vende på Grenen.
RoC hørte igen kaldet af Skovhornugle unge i den tidlige morgenstund, men ellers var det bedste ude fra spidsen nok 5 Dværgryler.
De meldte også om 25 Tornsangere derude – lidt af en kontrast til mine oplevelser i Fyrhaverne.
Blandt dagens rovfugle var der stadig den rastende unge Duehøg, mens 7 Rørhøge og 1 Hvepsevåge fløj rundt midt på formiddagen.

Mellem sommerfuglene kunne jeg ikke genfinde Sørgekåben fra i går, så et par Tidselsommerfugle var det eneste tegn på, at varmen kunne bringe noget sommerfugletræk med sig.

Eftermiddagen brugte jeg til afslapning på terrassen, mens jeg havde gang i tøjvask. I disse dage er det svedige ture jeg går rundt, så der er jævnligt brug for friske t-shirts.
Havde håbet, at den lune sydlige vind ville bringe lidt rovfugle og evt en Sort Stork op over byen i løbet af eftermiddagen, men det blev mest til et par Spurvehøge, der forsøgte sig med jagt på villakvarteres småfugle.
Endte trods alt dagen med, at være helt klar til aftenens forrygende OL håndboldfinale!

Ringmærkning:
Gransanger 2

Blog v. MJH

Lørdag d. 20. august 2016

Vejr: 4/8 skydække og lidt sol i de tidligste morgentimer blev afløst af mere udbredt skydække. Over middag med nedbør – først i form af finregn, men gennem eftermiddagen med egentlige regnbyger. Vinden startede jævn fra S og nåede op i frisk styrke midt på dagen. Temperaturen udviklede sig ikke meget fra morgenens lune 16 grader til 19 grader som maksimum. Sigten præget af dis i horisonten og Frederikshavn var forsvundet i dag!

Ny vindretning og ikke for kraftig vind fra starten af morgen, kombineret med en del skyer, sørgede for at jeg optimistisk  åbnede alle net med håbet i behold. Som vinden friskede op i løbet af formiddagen måtte jeg dog erkende, at med 10 fugle var det ikke fugle jeg fangede mest af. Løvfaldet er så småt startet og med opfriskende vind gennem formiddag havde jeg et par net, der på hver netrunde måtte tømmes for blade.
Dagens største fugl i hånden blev en ung Skovskade, der blev fanget i det fjernest net jeg har ved Ellekrattet. Det står tæt på P-pladsen og da den brokkede sig meget højlydt mens jeg tog den ud af nettet, så har de overnattende campere fået et lidt usædvanligt vækkeur denne morgen.

RoC´s morgenobs ved Verdens Ende producerede bl.a en Sortstrubet Lom, 7 Rørhøge, den unge Duehøg og efterårets første Blå Kærhøg. En ungfugl jeg også fik set et glimt af, da den lavt strøg forbi Det Grå Fyr i klitrækken ind mod Grenen Camping.
Ellers var der ikke meget at skrive om blandt fuglene og min egen bedste observation blev en sommerfugl, da en fin Sørgekåbe midt på dagen rastede i Fyrhaverne.
Det var på et tidspunkt, hvor vinden var frisket op og finregnen nærmede sig, så jeg var på vej rundt og lukke net, da jeg fandt den siddende i ly nede i højt græs.
Den flyttede sig dernæst til læsiden af en af Fyrhavens gamle beton hegnspæle, hvor JoK også så den, da han kørte ud på min melding.

DSC_0879

Dagens sommerfugl blev en Sørgekåbe, der satte sig til rette i ly for vinden på læsiden af en hegnspæl i Fyrhaverne. Foto: MJH

Jeg fik ikke meget ud af eftermiddagens regnbyger, men John P. slog til, da han sidst på eftermiddagen fra sin matrikel havde en overflyvende adult Lille Kjove.
Det er altså en fed fugl og der må meget gerne godt komme flere – jeg mangler den som Skagens art, da jeg heller ikke var på de rigtige steder mens forårets Lille Kjover trak forbi.

Ringmærkning:
Gærdesmutte 1
Munk 1
Tornsanger 2
Løvsanger 1
Gransanger 3
Musvit 1
Skovskade 1

Blog v. MJH