september – december, 2014

Som afslutning på 2014 bringes her en kort sammenfatning af nogle af de mest interessante fugleobservationer fra Skagen i perioden september til december – noget er sikkert overset eller glemt, men det er der ikke noget at gøre ved.

IMG_4198

Odinshane, Grenen 6/9-14. Foto: Jørgen Kabel

Efterårets eneste odinshane rastede kortvarigt på Grenen 6/9. Sydlig nattergal blev ringmærket af RoC 8/9 og er dermed første efterårsfund af arten i Skagen nogensinde. Høgesanger fulgte tendensen fra det øvrige Danmark med mange efterårsfund og med 3 fund i ovennævnte periode nåede efterårstotalen op på ialt 5 inkl. de 2 fund fra august (hvoraf i alt 4 blev ringmærket). Også rødstrubet piber var pænt repræsenteret med hele 5 fund i september måned.

sydlig-nattergal

Sydlig Nattergal, Grenen 8/9-14. Foto: Karsten Klausen

IMG_4290

Dværgværling, Grenen 19/9-14. Foto: Jørgen Kabel

2 x dværgværling – ringmærket af RoC henholdsvis 19/9 og 20/9 var datomæssigt “spot on” for artens optræden i DK og nok højdepunket i efterårets ringmærkning, som ellers generelt bød på mange fine arter, deriblandt også 3-4 hvidbrynede løvsangere.

IMG_4473

Hvidbrynet Løvsanger + Fuglekonge, Grenen 12/10-14. Foto: Jørgen Kabel

Thorshane: 7 i efteråret (med forbehold for gengangere) + 1 vinterfund 26/12…det er mange!
Hvidnæbbet lom: 5 østtrækkende ialt, hvoraf de 4 blev set på samme dag, 17/10.
Desuden regelmæssige obs af både trækkende og rastende islommer perioden igennem, måske 8-10 i alt.
En sjælden og sen rødrygget svale 2/11 på Grenen efter varmefront sydfra, som i øvrigt var kendetegnende for vejret hele efteråret – masser af varme sydfra.

thorshane

Thorshane, Skagen havn 3/11-14. Foto: Erik Christophersen

Året sluttede af med et vaskeægte hit, idet en polarlomvie (1. fund for Skagen) fundet af KnP 19/12 viste sig frem på bedste vis mens den rastede/fouragerede syd for Grenen langs kattegatkysten nær sælbunkeren og høfderne ud for Grenens P-plads. Desværre var fuglen væk den efterfølgende dag og blev aldrig genfundet – til stor ærgelse for både lokale og twitcherne langvejsfra.

polarlomvie

Polarlomvie, Grenen 19/12-14. Foto: Knud Pedersen

Vinterens første og hidtil eneste hvidvingede måge blev fundet af OS 22/12 på Kanalvejens P-plads (tæt ved Storklit!)…en meget usædvanlig lokalitet. Fuglen blev hverken set før eller siden…men da OS havde fotodokumenteret kræet, kan man ikke engang tillade sig at påstå at det nok blot var resultatet af en lidt for våd julefrokost…

hvidvinget måge

Hvidvinget Måge 1k, Kanalvejen 22/12-14. Foto: Ole Skrubbeltrang

Godt nytår!

Hilsen JoK

august

August startede vejrmæssigt lidt som juli sluttede – med højtryk, sol og varme, men det ændrede sig dog hurtigt til en omgang ustadigt vejr med en del regn og torden.
Klassiske “maj-arter” kom på kontoen i starten af måneden: Biæder 5/8 over Skagen by/Batteriskoven – senere udtrækkende ved Grenen, Sort Stork 1k fundet ved Nordstrand 6/8, og efterfølgende rastede bl.a. i Nedermose (frem til 12/8) samt en flot adult Islom i sommerdragt der rastede ved Grenen 7-8/8. Endnu en Islom 2k ved Grenen 25-26/8.
Desuden kan nævnes Sorthovedet Måge 2-4, Kaspisk Måge 2, Nordisk Lappedykker og en Nordlig Blåhals 1k han i haven hos JPe.

Høgesanger, Grenen 15/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

Høgesanger 1k, Grenen 15/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

Ringmærkningen langs Sylviastien ved RoC kunne bl.a. mønstre Vendehals 3, Høgesanger 2 15/8+23/8 samt en hemmeligholdt Lundsanger 15/8.

August 2014 vil dog nok mest blive husket for kjoverne. Almindelig Kjove og Storkjove rastede og fouragerede ved Grenen i pæne antal, og kunne her opleves på klods hold stort set hele måneden igennem. Til stor glæde for især fotograferne der havde alletiders muligheder for at få gode skud i kassen. En Mellemkjove blandede sig i løjerne 29/8.

Mellemkjove 3k+, Grenen 29/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

Mellemkjove 3k+, Grenen 29/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

Islom 2k, Grenen 25/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

Islom 2k, Grenen 25/8-2014. Foto: Jørgen Kabel

JoK

medio juni – juli

Som sædvanligt går bloggen her helt død når foråret bliver til sommer. Bidragsyderne er “trætte” efter endnu en hektisk forårssæson i Skagen og har et behov for også at foretage sig andet end at glo på fugle hele tiden.
Der bliver dog regelmæssigt set på fugle sommeren igennem af de tilbageblevne og især når efterårssæsonen kommer godt igang i august stiger aktiviteten som regel også igen.
Her følger et kort sammendrag af perioden medio juni til ultimo juli som den er forløbet på fuglefronten i Skagen, med fokus på de mest interessante arter (resten kan søges i DOF-basen).

Drosselrørsanger opholdt sig ved Ellekratsøen i perioden 11-14/6. Lille Fluesnapper i Byfogedskoven 14/6.
Ubestemt Skrigeørn (sandsynlig lille) blev 15/6 set af RoC på Grenen, men desværre ikke genfundet af andre.
Den berømte Høgeugle som har huseret rundt omkring i de nordligste jylland siden efteråret 2013 måtte endelig lade livet ved hovedvejen gennem Skagen Klitplantage, trafikdræbt og fundet af Tina Ellis Pedersen (TEP) 17/6.
En sen 2k Kongeørn blev set over byen 25/6.

20140614-5U0A2071

Lille Fluesnapper, Byfogedskoven 14/6-2014. Foto: Erik Christophersen

Kongeørn 2k, Skagen by 25/6-2014. Foto: Jørgen Kabel

Kongeørn 2k, Skagen by 25/6-2014. Foto: Jørgen Kabel

2 Alm. Skråper blev der i perioden set på Grenen, henholdsvis 13/6 og 6/7.
Den Sortbrynede Albatros vendte tilbage til Grenen, fundet af KnP om aftenen 17/7 og viste sig til stor glæde for en flok tilkommende twitchere tidlig morgen 18/7. Det blev dog endnu bedre da albatrossen et par timer senere blev genfundet af Kurt Prentow (KuP) og rastede på molen ved indsejlingen til Hirtshals Havn. Et drømme-scenario for de fleste fuglekiggere, og et syn de heldige nok aldrig glemmer.
Hvor længe den famøse albatros så har opholdt sig i Nordsøen (og Kattegat??) er der ingen der reelt ved…men mon ikke den dukker op igen på Grenen eller andetsteds i DK!

59069_IMG_2444

Sortbrynet Albatros, Grenen 17/7-2014. Foto: Knud Pedersen

2-3 par ynglende Sortstrubede Bynkefugle blev det vist til, – alle i den vestlige udkant af Skagen Klitplantage.
Rovfuglemæssigt var det lidt tyndt trods det fine sommervejr. Et mindre antal hvepsevåger og overraskende få Røde Glenter (…med sidste sommers glente bonanza in mende).
RoC startede efterårsringmærkningen op på Grenen i slutningen af juli.

JoK

3 af bloggens garvede bidragsydere klausen/kyed/kabel (kkk…norelation) undtagelsesvis med afslappet forhold til deres kameraer – 6/6-2014. Foto: Erik Kramshøj

Mandag 9. – tirsdag 10 juni

En vis mathed er ved at sænke sig og fremfor alt er forekomsterne af ivrige fuglekiggere stærkt aftagende. Desuden er blogredaktør JOKs computer gået i stykker, så vi er indtil videre afskåret fra kvalitetsfoto. Dog kan man gå ind på ECs fotoblog her på siden og få kvaliteten dér!

Det betyder ikke at fuglene er holdt op med at ankomme og 2. pinsedag havde fint influx af kærsanger og gulbug. Endnu en buskrørsanger registreret syngende på Fyrvej; men den sang uregelmæssigt og blev kun set af et fåtal. pirol kommer stadig ud og vender ved Grenen og der flyver stadig lærkefalke rundt i området.

Tirsdag blev der set 6 af slagsen om eftermiddagen i Nedre Mose.

På hjørnet af Drachmannsvej og Rolighedsvej spottede MEP fra sin have høgeugle, som var så venlig at blive dér det mesta af dagen (se EC’s blog). Utvivlsomt samme fugl, som man har kunne se på vejen mellem Ålbæk og Hirtshals siden 24. maj.

 

søndag 8. juni

Uanset om man kan lide det eller ej, så er foråret ved at være slut, og det har mildest talt været formiddabelt! Efterårstrækket er så småt begyndt, flere vadere er dukket op allerede – dog kun enkeltvis. 

Det betyder ikke, at forårstrækket er overstået helt endnu, det fugtige og varme vejr fra Syd giver stadig overraskende arter. F. eks har der de seneste 3 dage været mindst 3 aftenfalke (se EC’s flotte fotos på hans blog!) i Nedre Mose. Hedehøge har også vist sig dagligt, og i morges kunne Grenes byde på endnu en flot morgen med pirol, turteldue og karmindompap(per). Eftermiddagens falketræk på Nordstranden var mere behersket end håbet på; men omkring 10 lærkefalke og 9 hvepsevåger passerede mod øst.

Torsdag 5. juni

Så gjorde vi det igen heroppe: 3 SU arter i Skagen på samme dag, foruden de to fotograferede var steppeørnen stadig i området og ude at vende umiddelbart efter dværgørnen ved 1530 tiden. Det skete i et besynderligt ryk fra termikflyvere, som næsten blev overvældende, da højden var stor og skruerne spredte. Dværg- steppe og 2-3 havørne, blev set af de fleste; men en hvid stork, kom nærmest ind fra havet og tangerede Nordstranden, den blev kun (vistnok) set af de 3 mand, som var dér på dét tidspunkt. et behersket antal hvepsevåger (20-30) sås trække, en enkelt fiskeørn på stor højde og de “sædvanlige” 10-15  omkringflyvende lærkefalke. Hedehøg 2k (vistnok med lidt uenighed) blev også set fra Nordstranden

Buskrørsangeren ( bemærk den diagnostisk korte vinge (hånd) på EC’s foto) var holdbar det meste af dagen, efter ROC opdagede den om tidligt på formiddagen mellem Det grå Fyr og Grenen Camping, da han var på vej ind fra morgenobsen. Fuglen sang med korte mellemrum, dog ikke altid lige ivrigt. Det er den 2. i Skagen i år (vist nr. 8 i DK.). Dværgørnen er også nr. 2 i Skagen i år, og udfra fotogranskning er der tale om to forskellige fugle – der er også næsten 1 1/2 måned mellem observationerne.

Svært at få armene ned heroppe, hvilket naturligvis er en fordel, når man skal bruge kikkerterne så heftigt.

Ekr