Onsdag d. 28. september 2016

Vejr: Frisk til hård vind der startede i SV og midt på dagen drejede til V. Vekslende skydække med flere regnbyger, men også perioder med sol. Temperatur uden den store døgnsvingning med 15-17 grader. Sigten varierede meget med generelt klart vejr, men begrænset sigt i regnbygerne.

Som ventet blev det en dag uden ringmærkning i blæsten og dagen blev brugt på havobs. Kom dog først ud til de yderste klitter på Grenen kl 7:45, da jeg lige tog en tur rundt og tjekkede, at alle net stod som de skulle i blæsten.
Blev ude i klitten til 11:15, hvor jeg havde fået nok af at se på de turister, der begyndte at komme ud på Grenens spids og stå klods op ad de par Spættede Sæler, der lå og hvilede sig i strandkanten. En skoleklasse? af teenagere omringede dem med deres smartphones på få cm afstand og en af pigerne skulle lige vise sig og var så sej, da hun turde puffe til den sæl med foden – hvad er det lige der sker?
Måske er jeg ikke den rette til at brokke mig, når jeg nu går rundt og fanger fugle, men alligevel..

dsc_2514

Med blæsten var der godt gang i bølgernes bryden over revet. Vandstanden var høj så der kom i dag vand ind i den nye strandsø til glæde for knortegæs, måger og vadefugle. Her er billedet taget en halv time før turisterne dukker op, så de to Spættede Sæler har endnu ro til at hvile sig på strandkanten. Foto: MJH

I stedet for at sidde og blive mere trist over turistres opførelse, så gik jeg langs de yderste klitter mod Nordstrand. Der var stadig en del værlinge i området, men i blæsten forsvandt en del af deres stemmer og jeg fandt kun 2 Laplandsværlinge og enkelte Gulspurve mellem 50 Rørspurve.
Nordstrand havde jeg for mig selv, bortset fra rastende måger og skarver, så jeg nød havobsen frem til kl 15.
RoC var på Grenen hele morgenen frem til middag og igen sidst på eftermiddagen, hvor EC også var ude.
Der var således dækning af trækket over havet i stort set alle lyse timer, men vind fra SV er ikke den bedste retning for havfugleobs ved Skagen.
Hvor de længere nede af Vestkysten havde gang i stormfugle, så var den gruppe kun repræsenteret af 2 Mallemukker ved Skagen i dag. Kjover svigtede også med kun 1 Almindelig Kjove.
Suler var der tilgengæld godt gang i og samlet var der 750 gennem dagen.
Lommer var repræsenteret af 15 Rødstrubede og 1 Sortstrubet Lom, mens 2 Gråstrubet Lappedykkere trak SØ. 380 Sortand og 230 Ederfugle rastede på havet, mens morgenen havde en flok på 9 Lysbugede Knortegæs, der kom ind og gav selskab i den yderste strandsø til den statinonære adulte Mørkbugede Knortegås. Det var to familier af Lysbugede med h.h.v. 3 og 2 unger. Det ville være rigtig godt, hvis det er et tegn på en god ynglesæson for Svalbard bestanden af Lysbugede – de trænger i den grad til det!
Sidst på dagen var der yderligere en flok på 34 Lysbugede Knortegæs trækkende Ø.

Blandt mågerne var dagens bedste en 3K Sorthovedet Måge og lidt Rider med 30 rastende og 145 trækkende gennem dagen. De fleste terner er allerede længere mod syd og kun 1 Fjordterne og 8 Splitterner blev set.  Af alkefugle nåede vi 23 Lomvie og 4 Alk, med ca. samme antal ubestemte af disse to arter drønende forbi lavt over bølgerne på for lang afstand.
Af vadefugle fik jeg samlet set 48 Sandløbere på min tur fra Grenen til Nordstrand, mens 6 Strandhjejler og 18 Almindelig Ryler holdt til på Grenen. RoC havde desuden 3 Enkeltbekkasiner.

Jeg sluttede dagen sammen med min vært Bo, der inviterede til Jørgens Spisehus for onsdagsretten stegt flæsk og kartofler med persillesovs – ikke tosset ovenpå en dag i en forblæst klit.
Det er svært at forstå, at jeg kun har en god måned tilbage af efterårssæsonen til at nyde Skawboernes gæstfrihed!
Blandt dagens flinke nordjyder var også Anette Aaen, der sendte mig besked om, at kigge mod øst, hvor en Sortbrynet Albatros i morgenstunden blev set trækkende syd langs kysten lige ovre på den anden side. Den nåede altså ikke ud af Kattegat og forbi Grenen i dag, men jeg er på plads igen  klitten i morgen, hvor det stadig blæser med hård vind til kuling!

Blog v. MJH

Tirsdag d 27. september 2016

Vejr: Efter en stjerneklar nat var temperaturen droppet til 10 grader på en morgen med svag vind fra SV. Høj luftfugtighed og lidt jordtåge gjorde vegetationen drivvåd af dug. I løbet af morgen og formiddag var der kun få skyer, men til gengæld vekslede det flere gange mellem klart vejr og tågebanker. Solen var ind imellem skjult af tåge, men skinnede det meste af tiden, hvor temperaturen sneg sig op på 17 grader.
Vinden tog efterhånden til og var af jævn styrke ved middagstid, frisk styrke om eftermiddagen og hård vind til aften. Hele dagen i en retning fra SV.
Sigten svingede fra moderat med dis og ned til ca. 1km i de tætteste tågebanker. Fra middag helt klart med sigt ud til enden af horisonten.

Havde alle net åbne fra morgenstunden til kl 15, hvor den opfriskende vind begyndte at genere nettene for meget. Lidt småfugle i krattene i de første morgentimer blev hurtigt afløst af fugletomme timer, så dagens ringmærkningstotal blev beskedent med 16 mærkede fugle. Der var en høj andel af aflæsninger af fugle fra tidligere dage med 11 stk, så udskiftningen af fugle i området var ikke stor og det var da også de samme arter som de foregående dage.

Ude på Storsig heden var 6 Agerhøns aktive fra morgenstunden, mens 2 Ravne kom ud og vendte over Grenen kl 13. Herligt at se og hører dem, da de returnere mod vinden i lege humør, hvor de sammen boltrede sig med luftakrobatik og ivrigt snakkende.
I løbet af eftermiddagen kom 3 Spurvehøge og 2 Dværgfalke også forbi, men ellers var det tamt med fugle. Det gav mig tid til at snakke med tømre Bent om den udslusningskasse, der skal være i muren i det kommende ringmærkningslaboratorie. Der var over middag byggemøde på pladsen og Jacob Funder kaldte mig efter mødet over til Fyret, hvor Bent, arkitekten og byggelederen også hørte om systemet for udslusning af fugle efter ringmærkningen. Alle var enige om dette og Bent blev sat på opgaven med at lave slusen.

RoC var på Grenen hele morgen og formiddag og havde blandt de overflyvende småfugle 60 Blåmejse, 4 Skægmejse og 4 Laplandsværlinge, mens der i dag rastede 60 Rørspurve.
JPIP havde inde i byen 6 Husrødstjert, overflyvende Bjergvipstjert og hele 50 Skovskader.
EC fik set efterårets første Fjeldvåge i Skagen og en flok på 45 Lille korsnæb, men ingen fandt nogen form for sjældenheder i dag.

De næste døgn bliver med så meget blæst og nedbør, at jeg godt kan opgive alle tanker om at åbne net for ringmærkning. Det må i stedet blive til havobs fra de yderste klitter, så jeg håber på spændende fugle over havet og at regnen ikke bliver for slem til at få luftet teleskopet!

dsc_0066

Efter en september med sommervejr, hvor jeg dagligt har kunnet ringmærke ved Fyrhaverne, så flytter jeg i de næste døgns blæst ud til klitterne ved Grenens spids i håb om, at en masse havfugle vil runde revet. Foto: MJH

Ringmærkning
Gærdesmutte 2 – deraf én aflæst, mærket 26/9-2016
Rødhals 10 – deraf 5 aflæst, 2 mærket  20/9 og 3 mærket 24/9-2016
Sangdrossel 1
Munk 4 – deraf én aflæst, mærket 24/9-2016
Gransanger 3
Fuglekonge 3 – deraf 2 aflæst, mærket 24+26/9-2016
Blåmejse 4 – deraf 2 aflæst, mærket 14+16/9-2016

Blog v. MJH, der endnu engang takker for de pæne kommentarer jeg får for disse dagbøger!

Mandag d. 26. september 2016

Vejr: Natten havde fortsat frisk vind fra S, men vinden løjede af i den første morgentime og skiftede til jævn fra SV og midt på dagen svag fra V. Morgenen startede overskyet og mellem kl 8:20 og 10:30 var der flere regnbyger. Derefter opklaring og en del sol. Temperatur fra 15 til 18 grader. Lidt dis og meget mørkt vejr indtil regnbygerne var ovre, derefter klart vejr med rigtig god sigt.

Vinden tog heldigvis af ligeså hurtigt, som jeg kunne gå rundt og åbne net. Samtidigt var det helt overskyet, så ringmærkningen blev en smule bedre end søndag.
Det på trods af, at jeg allerede lidt over kl 8 måtte lukke nogle net pga regnbyger. Holdt kun 4 net centralt i Fyrhaverne åbne. Det var net, som jeg kunne overskue uden at skulle gå rundt og dermed kunne jeg sikre mig, at ingen fugle skulle hænge i et net under en regnbyge.
Som det fremgår af nedenstående, så lukkede jeg helt ned og holdt en pause mellem kl 9 og kl 11.
Efter kl 11 var der ikke længere truende regnbyger og alle net var åbne til kl 14.
I alt blev det til 14 mærkede fugle og 5 aflæste uden nogle større overraskelser.

Det bedste ved dagen var, at RoC var tilbage på sin morgenplads på Grenen og fandt den første Dværgværling i år. Han meldte den straks og jeg vurderede, at jeg i perioden med regnbyger godt kunne tillade mig, at droppe ringmærkningsprojektet en time eller to og tage ud til RoC for enden af Sandormesporet.
Dværgværlingen var på plads og fløj to gange op med Rørspurve, inden den gik ned ved en af de små ydre klitter og fouragerede sammen med to Rørspurve.
Jeg fik taget lidt fotos i det mørke vejr, så fundet kan dokumenteres for sjældenhedsudvalget i DOF.

Af andre fugle på Grenen havde RoC en Enkeltbekkasin, 1 1K kaspisk Måge, 8 Laplandsværling og 130 Rørspurve.
Ved middagstid fandt JoK en Hvidbrynet Løvsanger i Batteriskoven – det 4. fund i Skagen dette efterår.

Om eftermiddagen i flot solskin prøvede jeg på ny at besøge Grenen i håb om, at Dværgværlingen kunne fotograferes i bedre lys. Jeg genfandt den dog ikke mellem de rastende Laplandsværlinge og Rørspurve, så eftermiddagens bedste fugl blev den Røde Glente, der trak SV over byen kl 14 og blev set af flere personer.

Ringmærkning:
Gærdesmutte 3 – deraf én aflæst, mærket 21/9-2016
Jernspurv 1
Rødhals 5 – deraf 4 aflæst mærket 20+22+24+25/9-2016
Solsort 1
Munk 2
Gransanger 2
Fuglekonge 3
Blåmejse 2

Blog v. MJH

Søndag d. 25. september 2016

Vejr: Fra morgenen af var vinden drejet til SSØ og var af jævn styrke. Den holdt sig i S resten af dagen og steg over middag i styrke til frisk vind. Solen var fremme på en blå efterårshimmel med få skyer og en temperatur fra 14 til 19 grader. Sigten god, dog med lidt dis i horisonten

Startede morgenen med at overraske endnu et pattedyr i cykellygtens skær, da en Brud var på jagt langs soklen af Oliehuset i det jeg svingede ind fra Fyrvej. Den løb hurtigt ind i skjul i bunden af Fyrhaven, så jeg startede med at sætte net i fyrhaven lidt højere end normalt.
Selvom rovdyr også har ret til mad, så ville jeg være lidt ked af, at komme retur fra åbningsrunden og finde en Gærdesmutte eller Rødhals fanget i nederste fag og med hovedet bidt af. Det var dog en dag, hvor jeg ikke behøvede at bekymre mig mere om det – der var med søndenvinden sket et skifte, så der ingen fugle var i området.
Jeg mærkede kun 5 fugle og aflæste 3 på lidt over 5 timer og valgte at stoppe tidligt mellem kl. 12 og 13.
Blandt de mærkede var en Topmejse, hvilket er første gang i september efter at jeg havde arten flere gange i august. Den blev mærket ved Ellekrattet på en runde, hvor Simon S. Christiansen og Trine Søndergaard var med.

dsc_0047

Trine Søndergaard fik lov at holde og slippe dagens Topmejs fri efter ringmærkningen ved Ellekrattet. Måske er der håb om nye unge ringmærkere på vej til Skagen Fuglestation i de kommende år.. Foto: MJH

Sidst på runden dukkede Ulla og Egon Østergaard også op, så jeg havde fornemt selskab af 2 DOF hovedbestyrelsesmedlemmer i dag. Retur ved Oliehuset tænkte jeg, at gæsterne nok kunne være interesseret i at se, hvordan renoveringen af Fyrmesterboligen skrider frem.
Danmarks flinkest malersvend var på arbejde for at udnytte det flotte søndagsvejr til at male udvendigt og vi fik aftalt, at gæsterne kunne gå ind og se på boligen, mens jeg returnerede til endnu en runde ved nettene.
Da jeg kom tilbage fra den tur passede det med, at Simon og Trine tog afsked for at prøve at finde nogle Laplandsværlinge yderst på Grenen, mens Egon og Ulla gik med på en ny runde, så de også kunne nå at se en fugl i hånden. Det lykkedes med genfangst af en Rødhals og den unge Tornsanger, der har været her en uge og nu er godt fedet op.

Det blev faktisk en dag med flere gæster end fugle, da EC igen sad over middag ved Oliehuset og ventede på, at jeg kom retur fra en netrunde. Det var den runde, hvor jeg havde valgt at lukke pga manglen på fugle, så hverken EC eller MEP og frue, der også var dukket op, fik set fugle i hånden i dag.
EC kunne berette, at det også var en lidt tynd morgen på Grenen. Der var under 100 Suler, en enkelt Sortstrubet Lom og enkelte af hver af Dværgfalk og Tårnfalk. Et par vadefuglearter gjorde det godt med minimum 15 rastende Dobbeltbekkasin og 4 rast + 26 SØ trækkende Strandhjejler, hvilket er et stort efterårstal for den art i Skagen.
Dagens bedste småfugle var igen en rastende Rødstrubet Piber og nu 7 Laplandsværlinge. En enkelt Bjergvipstjert blev det til, mens flokken af Rørspurve var nede på 120 stk.
Af andre flokke var der 180 Stære i flere mindre grupper, så alle var nemme at tjekke for Rosenstær – dog med negativt resultat.
5 Agerhøns trådte jeg to gange op inde i Fyrhaverne, hvilket er første gang jeg ser dem væk fra heden eller Åkandevej. Den anden gang jeg trådte dem op, var en af dem kun en meter fra at flyve i et net – rigtigt ærgerligt, for det ville være en ny ringmærkningsart for mig.

Jeg får måske chancen igen i løbet af de næste to dage med net åbne. Derefter ser det ud til, at resten af den kommende uge vil byde på så meget blæst og nedbør, at jeg ikke kan have net åbne onsdag til fredag.
Vi må se hvor galt det går,  men måske er det vejrskifte der skal til for at jeg igen ser fugle komme ind til Fyrhaverne.
Jeg udnyttede manglen på fugle i dag og det, at maleren var på arbejde, til at tage en eftermiddagstur op ad de 200 trin til toppen af Det Grå Fyr.
Rigtig flot udsigt over hele Grenen i det fine vejr og sjovt at se ringmærkningsområdet fra oven – et lidt andet perspektiv end det jeg dagligt ser på mine vandringen nede i krattene.

dsc_0063

Udsigt fra Det Grå Fyr på en sommeragtig september dag. Fra nederst venstre hjørne en del af Storesig heden. Den grænser op til ringmærkningsområdet med Fyrhaverne som er krattet op til den første klitrække midt i billedet. Bag den er lavningen med Åkandevej inden Ellekrattet, hvor ringmærkningen foregår i hjørnet tæt på Grenens p-plads, der ses yderst til højre i billedet. Nordstrand og Skagerrak i baggrunden. Foto: MJH

Ringmærkning:
Gærdesmutte 1
Rødhals 4 – deraf 2 aflæst, mærket 24+25/9-2016
Tornsanger 1 – aflæst, mærket 16/9-2016
Fuglekonge 1
Topmejse 1

Blog v. MJH

Lørdag d. 24. september 2015

Vejr: Efter en relativ klar nat med frisk vind fra NV tog vinden hurtigt af i morgenstunden og blev jævn fra NV det meste af dagen. Skydækket vekslede noget, men blev aldrig helt dækkende og der var meget sol over Skagen denne lørdag. Temperaturen steg fra nattens 12 grader til varme 18 grader midt på dagen. Sigten god med klar luft hele dagen.

Da jeg cyklede ud under månen og stjerner, startede jeg med midt på Nedre Mosevej at overraske et Pindsvin, der trissede hjemad fra nattens bytur – det plejer ellers at være nordmænd og svenskere jeg møder på min vej mod Fyret i de tidlige timer i weekenden..

Ude ved Det Grå Fyr måtte jeg opgive at åbne det nordligste net i Fyrhaverne, da vinden sod lige ind i det, men med alle andre net i gang blev det alligevel til en af de bedste fangstdage hidtil.
Der var gennem morgenen en jævn strøm af fugle gennem Fyrhaverne og det blev til 63 mærkede fugle og 5 aflæste inden jeg lukkede ned kl 14. De første 50 var fanget da klokken blev 10, 60 var nået kl 12 og de sidste timer gav ikke meget nyt, men blot genfangster af fugle, som jeg allerede havde haft i løbet af morgenen.
Dagens 10 arter var lidt af det samme som de foregående dage, men et par flokke af Rørspurve slog sig ned i Fyrhaverne i de første morgentimer. En art der optræder i stort tal ude på Grenen, men det er første dag nogle af dem kommer ind i nærheden af mine net.

En hel del Engpibere og finker som Kvækerfinke, Bogfine og Grønsisken trak mod SV over området, men i det fine vejr fløj de forbi i god højde uden at komme ned til rast.
I solskinnet og varmen midt på dagen var der god gang i de sidste af årets sommerfugle og guldsmede. Flere Skovandøje er stadig på vinger – en art med lang flyvetid, da den også var blandt de første sommerfugle jeg så på vingerne i Fyrhaverne i april. Ellers var der enkelte Admiral og Dagpåfugleøje som de store og iøjnefaldende eksempler på trækkende sommerfugle.

dsc_1113

Det er ved at være sidst på sæsonen for de fleste guldsmede, men Efterårs Mosaikguldsmed flyver stadig i pænt antal og raster på solbeskinnede steder i Fyrhaverne. Foto: MJH

Midt på formiddagen fik jeg besøg af Grønne´s, der kom med en frisk hilsen fra Knudsen og Blåvand Fuglestation på en dag, hvor jeg for en sjælden gang skyld kunne overtrumfe Blåvand i antal af ringmærkede fugle. De kom med på en runde og fik set området, der er noget forskelligt fra Blåvand, hvor ringmærkningen er mere koncentreret omkring Fyret og Fuglestationen med knap så lange runder at gå.
Ude fra Grenen gav KK, JoK og EC lyd fra sig via walkien, da de havde en rastende Rødstrubet Piber og EC fandt også en Ringdrossel.
Over middag sad EC og ventede på mig ved Fyrvej inden han cyklede hjemad, så jeg fik de seneste nyheder fra Grenen i en lille pause mellem mine netrunder.
Der havde ikke været de store sjældenheder for årstiden, men alligevel pænt med småfugle. Udover de allerede nævnte blev der bl.a. set 250 Engpibere, 2 Skærpibere, 15 Munk, 3 Gærdesanger, 3 Tornsanger, 2 Skægmejse, 120 Kvækerfinke, 200 Rørspurve og 4 Laplandsværling.

Vi så ikke mange rovfugle i dag, men Niels Evald Jensen havde fra sin plads i Nedermosen dog 2 Blå Kærhøge og 5 Spurvehøge. Han havde også 2 Ravne, så måske høre vi snart igen den hyggelige lyd af Ravn over Grenen.

Ringmærkning:
Gærdesmutte 4
Jernspurv 1
Rødhals 20 – deraf 2 aflæst, mærket 20/9 og 22/9-2016
Rødstjert  1 – aflæst, mærket 16/9-2016
Munk 7
Tornsanger  1 – aflæst, mærket 16/9-2016
Gransanger 12
Fuglekonge 9
Blåmejse 6 – deraf én aflæst, mærket 15/9-2016
Rørspurv 7

Blog v. MJH

Fredag d. 23. september 2016

Vejr: Hele morgen og formiddag en jævn vind fra SV, 3-4/8 skydække, temperatur på 15 grader og moderat sigt på 7-10 km med dis i horisonten. Under en regnbyge kl 12:45 friskede vinden op til frisk styrke med hårde vindstød fra SV til V. Regnbygen havde renset luften, så sigten blev fremragende uden dis og solen fik mere magt med kun 2/8 skydække og en temperatur på 17 grader. Den vejrtype holdt resten af dagen.

Selvom jeg havde alle net åbne blev det til en stille dag med ringmærkningen. Fuglene manglede simpelthen i området. Det blev kun til 17 mærkede og 2 aflæste, inden jeg holdt tidligt fredags fyraften kl 13 i forbindelse med regnbygen og den efterfølgende vind.
Munk med 6 mærkede, samt Gærdesmutte og Rødhals med hver 3 mærkede var de eneste arter med mere en et eksemplar fanget.
En Hvid Vipstjert fløj i et net ved Fyret, hvilket er relativt sjældent for en art, der ellers har fourageret flittigt i området hele måneden.
Som Tornsangeren i går, så var dagens aflæste Havesanger et typisk eksempel på, hvordan de langdistance trækkende fugle kan opbygge fedt reserver til brug for deres træk. Da den blev mærket d. 18. september havde den moderat fedt og muskel masse. I dag blev den genfanget i samme net – der er placeret lige ved en gruppe Hyld – og efter i 5 døgn at have mæsket sig med modne hyldebær, så havde den formået både at udbygge sine brystmuskler og ikke mindst lejret en masse ekstra fedt.

dsc_0044

Det er ikke mange vipstjerter, der flyver i nettene, så det er godt for mig, at få genopfrisket alders og køns kendetegn, når det lykkedes at fange en. Dagens Hvide Vipstjert var en 1K fugl med meget tydelig fældningsgrænse i de store armdækfjer. De inderste er fældet til adult type og er trefarvt. Brede hvide spidser, grå inderste halvdel og sort yderste halvdel af resten af fjerene. Dette i kontrast til de yderste juvenile store armdækfjer, der er blegt brune med smallere hvide spidser/kanter. Foto: MJH

Under dagens lidt tomme netrunder havde jeg tid til at se mig omkring, hvilke resulterede i spredte obs af bl.a. en Sortstrubet Lom trækkende mod øst, en Mørkbuget Knortegås rastende ved kystsikringen ud for fyret, 162 Ederfugle rast lidt længere ude i Kattegat, efreårsankomst af 5 Skovsædgæs, der trak mod SV, en ung Hvepsevåge ligeledes på vej mod SV, en Bjergvipstjert mod SV og endelig en Sortkrage, der var ude at blande sig med områdets Gråkrager.

dsc_2483

En adult Mørkbuget Knortegås hyggede hele morgenen og formiddagen med at æde tæt på stranden ud for Det Grå Fyr. Sammenlign med foto af en ung Lysbuget Knortegås, som KnP lagde på bloggen den 17.september. Den adulte fugl mangler helt ungfuglens lyse bræmmer på vingedækfjer. Foto: MJH

Blandt mennesker fik jeg hilst på KnP, da han var på vej hjem fra Grenen for at pakke til en ferietur. KnP kunne berette om dagens 530 Suler, en Dværgfalk, den unge Duehøg, 4 Kaspisk Måge, 1 Laplandsværling og 200 Rørspurve ude ved Grenen.
JoK kom forbi Oliehuset på sin gåtur med Igor og var så flink at udlåne sin “Nordstrand stol” til brug for rast ved Oliehuset resten af sæsonen. Derudover inviterede han på en fredagsøl hjemme hos ham, når jeg var færdig med ringmærkningen. Det er lang tid siden, at jeg har drukket en fredagsøl, men efter dagens lidt for mange km pr fugl i nettene i dag, så var det en prisværdig gestus fra JoK – stor tak herfra!

Mens jeg sad og drak øl, så havde JPIP tjekket fodboldbanerne i Skagen, hvor antallet af Hvide Vipstjerter var reduceret til 34 med selskab af 2 Gule Vipstjerter. Til gengæld var der tegn på efterår med 4 Sjagger, 10 Misteldrossel og 12 Sangdrossel på banerne.

Det ser faktisk ud til, at der er efterårsvejr på vej efter disse sommeragtige 3 første uger af september. Det vil forhåbentlig give flere trækfugle, men samtidig vil det nok reducere, hvor meget jeg kan ringmærke. Der er varslet både nedbør og kraftig blæst midt i næste uge, så måske får jeg snart en dag uden de lange traveture, men solidt plantet i en klit med udsigt til havobs.

Ringmærkning:
Hvid Vipstjert 1
Gærdesmutte 3
Jernspurv 1
Rødhals 4 – deraf én aflæst, mærket 20/9-2016
Munk 6
Havesanger 1 – aflæst, mærket 18/9-2016
Musvit 1
Blåmejse 1
Sortmejse 1

Blog v. MJH

Torsdag d. 22. september 2016

Vejr: En stille og lun september dag. Det meste af dagen med svag vind fra SSØ til SV, der sidst på eftermiddagen steg til jævn styrke. Temperatur fra 15 til 19 grader og endnu engang tørt uden nedbør. Solen kom mest frem midt på dagen og eftermiddagen, efter en overskyet morgen. God sigt hele dagen.

Mens jeg tog ud til fyret en time før solopgang og gik runden for at åbne net kunne Dorthe lige sove lidt længere, inden hun mødte mig ved fyret til den første netrunde.
Efter at have hørt om ringmærkning gennem mange år, var det første gang Dorthe fik set det i felten. Med en veterinær sygeplejerskes skarpe dyreetiske øjne i nakken, var jeg lidt nervøs for, om jeg stadig ville have et venskab når runden var omme.
Venskabet holdt til turen og Dorthe så tilfreds ud med oplevelsen, da hun skulle videre mod arbejde efter den første halve time med ringmærkning.
Jeg tænker, at når Dorthe kan finde det acceptabelt, så ville flere af de kritikere, der syntes, at ringmærkning er synd for fuglene, sikkert æbdre holdning, hvis de faktisk kom ud og så, hvordan det foregår.
Tilbage til fuglene, som det jo egentlig handler om her, så startede det egentlig ok med et ryk af Munke og stadig Rødhalse i området. Desværre gik det igen helt i stå efter kl 9, så dagens total blev beskedne 21 mærket og 11 aflæst.
Blandt aflæsningen var en Rødhals mærket som juvenil d. 12. august. Resten var fra tidligere dage i september.

dsc_0037

Denne 1K Tornsanger har jeg haft i net i Fyrhaverne d. 16/9, 17/9, 19/9 og 22/9. På de dage har den udviklet sig fra, at have en lav fedtscorer til at være rigtig godt fyldt op. Spørgsmålet er nu, om jeg ser mere til den eller trækker mod Afrika en af de allerførste nætter. Tanken er i hvert fald fuld nu til det første lange stræk af den flyvetur. Foto: MJH

På en runde lidt i 9 kom jeg ud til den nordvestlige kant af Fyrhaverne og fandt dagens fugl i form af en ung Høgesanger. Den sad frit fremme i en busk i et halvt minut, inden den vendte rundt og hoppede ind midt i krattet. Der var ikke langt til de nærmeste net, så mit håb om en ny art i hånden var ret højt. Desværre var fuglen som sunket i jorden og blev ikke set igen, trods det, at jeg fik hjælp fra OS, JaS og Anders Sydney Jensen til at kigge efter den.
Måske var den hurtigt røget videre mod Ellekrattet og Sylvia-stien for efter kl 9 var Fyrhaven næsten tom for fugle. En bevægelse mod Ellekratet blev støttet af, at en Rødstjert, som jeg mærkede i det nordvestligste net i Fyrhaverne kl 8:20 en time senere blev genfanget i et net i Ellekrattet.

Trods de få fugle holdt jeg net åbne til lidt i 15 og kunne undervejs på runderne notere, at der i det fine vejr var en del overflyvende småfugle. Pænt med Engpibere, enkelte Skovpibere, en del Hvid Vipstjerte og 3 Bjergvipstjert. Af finker var der enkelt flokke af Kvækerfinke, Grønsisken og Lille Korsnæb.
Ude over Storsig heden fouragerde en flot adult han Blå Kærhøg, men elelrs var det Niels Evald Jensen, der fra Nedermosen så dagens rovfugle med 1 Blå Kærhøg, 34 Musvåge, 1 Lærkefalk og 1 Vandrefalk.

Sidst på eftermiddagen var EC en tur ude på Grenen med 180 Sule, 1 Duehøg, 85 Engpiber, 45 Hvide Vipstjert, 1 Gul Vipstjert , 220 Rørspurve og ikke mindst 1 Laplnadsværling rastende.

Selvom det er uden for Skagen, så vil jeg også lige nævne, at LaM midt på formiddagen besøgte Jerup Strand og havde en adult Citronvipstjert. Den kunne godt havde startet dagen med at flyve hen over hovedet på Dorthe og jeg i Fyrhaverne!

Ringmærkning:
Gærdesmutte 1
Jernspurv 17
Rødhals 11 – deraf 5 aflæst, mærket 12/8, 3stk 20/9 og 21/9
Rødstjert 2 – deraf én aflæst, mærket 16/9
Rørsanger 1
Munk 11
Tornsanger 1 – aflæst, mærket 16/9
Musvit 3 – alle aflæst, mærket 5/9, 16/9 og 20/9
Blåmejse 1 – aflæst, mærket 20/9

Blog v. MJH