Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr maj/juni 2015

I foråret 2015 igangsatte SKaF et pilotprojekt med ringmærkning i de gamle fyrhaver ved Skagen Fyr (Det Grå Fyr), i forbindelse med etableringen af den nye fuglestation. Projektet havde til formål at undersøge hvorvidt området egner sig til standardiseret ringmærkning af småfugle. Ringmærkningen blev foretaget af Anders O. W. Nielsen og Heidi Vibe Frederiksen og fangsten foregik udelukkende ved brug af spejlnet. Vejret i Skagen var gennem det meste af foråret præget af kølige og til tider ret kraftige vinde fra vest, hvilket besværliggjorde ringmærkningen flere gange. Vejrforholdene bevirkede desuden at det samlet set blev et af de fattigste år i Skagen, hvad angår antallet af dagsrastende småfugle.

Screen Shot 2015-05-11 at 15.54.30

De to markerede firkanter viser krattene hvor der blev ringmærket. Kortet er et udklip fra Google Maps.

Der blev ringmærket på henholdsvis 18 datoer i maj og 12 datoer i juni. Første dag med ringmærkning var den 3/5 og sidste dag var den 14/6. Fra 3/5-20/5 blev der ringmærket med et vekslende antal netmeter fra 60-100. Den 21/5 blev flere net sat op og fra og med 22/5 kunne der ringmærkes med 166 netmeter. I alt fik 404 fugle ring om benet i løbet af perioden. De tre højeste dagstotaler var den 12/5, 21/5 og 5/6 med henholdsvis 28, 27 og 45 ringmærkede fugle. Der blev ringmærket 35 forskellige arter i løbet af perioden, hvoraf to blåhalse, en ringdrossel og en lille fluesnapper var de mest udsædvanlige. To fugle med udenlandske ringe blev aflæst. Begge var munke ringmærket i henholdsvis Skåne, Sverige og i Frankrig.

Sylvia-sangerne bidrog til de tre højeste artstotaler med 66 munke, 58 gærdesangere og 56 tornsangere i fangsten. På fjerdepladsen lå Løvsanger med 39 fugle. Værd at bemærke er også 24 havesangere, 23 gulbuge, 13 grå fluesnappere, 1 spurvehøg, 1 ringdue og 4 skovskader. En samlet oversigt over antallet af fugle der blev ringmærket, kan ses herunder.

Art Maj Juni I alt
Spurvehøg 1 0 1
Ringdue 0 1 1
Landsvale 0 2 2
Skovpiber 2 4 6
Rødhals 16 4 20
Blåhals 2 0 2
Rødstjert 9 3 12
Husrødstjert 1 0 1
Stenpikker 1 1 2
Sangdrossel 1 0 1
Solsort 1 2 3
Ringdrossel 1 0 1
Havesanger 18 6 24
Munk 31 35 66
Tornsanger 27 29 56
Gærdesanger 57 1 58
Rørsanger 1 1 2
Kærsanger 2 7 9
Gulbug 5 18 23
Løvsanger 34 5 39
Gransanger 10 3 13
Gærdesmutte 5 0 5
Grå Fluesnapper 3 10 13
Lille Fluesnapper 1 0 1
Broget Fluesnapper 6 1 7
Musvit 6 4 10
Blåmejse 1 0 1
Topmejse 1 0 1
Rødrygget Tornskade 1 3 4
Skovskade 2 2 4
Bogfinke 3 2 5
Lille Gråsisken 0 1 1
Grønsisken 0 2 2
Grønirisk 1 4 5
Gulspurv 1 2 3
  251 153 404
5497

Blåhals han ssp. svecica. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blåhals hun 2k ssp.? Foto: Heidi Vibe Frederiksen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lille Fluesnapper hun 3k+. Foto: Heidi Vibe Frederiksen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grå Fluesnapper. Foto: Heidi Vibe Frederiksen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ringdue. Foto: Heidi Vibe Frederiksen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rødstjert han. Foto: Heidi Vibe Frederiksen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stenpikker han. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Husrødstjert. Foto: Heidi Vibe Frederiksen

Topmejsen var en populær fugl blandt de fremmødte gæster hos ringmærkeren. Foto: Knud Pedersen.

Topmejse. Foto: Knud Pedersen.

Rødrygget Tornskade hun og han. Foto: Knud Pedersen.

Rødrygget Tornskade hun og han. Foto: Knud Pedersen.

Ida og Søren fra Rønde beundrer en Tornsanger, som Anders har ringmærket. Foto: Knud Pedersen.

Ved flere lejligheder blev der fremvist fugle og fortalt om ringmærkning. Her beundrer Ida og Søren fra Rønde en Tornsanger, som Anders har ringmærket. Foto: Knud Pedersen.

Blog ved Anders Odd Wulff Nielsen

Sæsonafslutning

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 14/6-2015, 03:40-09:00. Vejr: 5-10 m/s V, 9-13 grader, >10 km sigt, 3/8.

I går, den 14/6 var sidste dag med ringmærkning i Fyrhaverne, i denne sæson og dermed også min sidste dag i Skagen, i denne omgang. Jeg ringmærkede 8 fugle fordelt på 1 rødstjert, 1 gulbug, 3 tornsangere, 2 munke og 1 rødrygget tornskade. Efter endt mærkning pakkede jeg alle nettene sammen. KnP kom forbi for at hjælpe til med at slæbe på net, stænger, pløkker og snore.

Det har for mit vedkommende været 2,5 uforglemmelige måneder, med adskillige flotte natur,- og fugleoplevelser. En stor tak skal lyde til alle de lokale og besøgende fuglekiggere, som jeg har mødt under mit ophold, for at tage godt imod mig og for at dele gavmildt ud af deres viden om fugle.

I løbet af sommeren kommer der en opsummering af forårets ringmærkning i Fyrhaverne, så hold øje med bloggen!

Mange hilsner

Ringmærker & observatør, Anders Odd Wulff Nielsen

13. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 04:00-09:40. Vejr 4-7 m/s SV, 9-13 grader, 3/8, >10km sigt.

I alt 19 fugle blev ringmærket denne morgen, fordelt på 1 skovpiber, 1 kærsanger, 3 gulbuge, 4 tornsangere, 9 munke og 1 grå fluesnapper. En munk med fransk ring blev desuden aflæst.

Lidt rovfugle lagde vejen forbi i dag og således blev det til 20 musvåger, 3 hvepsevåger, 6 røde glenter, 1 lærkefalk og 2 tårnfalke. En biæder gjorde trækforsøg på Grenen af to omgange og trak retur over Fyrhaverne. To karmindompapper var ligeledes ude at vende.

Blog v. AOWN

12. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:40-11:00. Vejr: 4 m/s SV, 10-15 grader, 0/8, >25km sigt.

En dejlig morgen, hvor man kunne mærke at sommeren er godt på vej. Jeg mærkede i alt 18 fugle fordelt på 8 arter. Fangsterne fordelte sig således: 2 landsvaler, 1 stenpikker, 2 gulbuge, 4 tornsangere, 5 munke, 1 gransanger, 2 grønsiskener og 1 gulspurv.

Udover den ringmærkede stenpikker, fløj yderligere to over Fyrhaverne på returtræk. Tre rødstrubede lommer trak nord og en flok på 9 fugle trak ind i Ålbæk Bugt. Omkring 70 stære var også ude at vende Grenen og fra Verdens Ende (KnP, TSø, MH, AOWN) blev der set 2k mellemkjovepirol, 15 musvåger og 2 hvepsevåger. I Ellekrattet sang en kærsanger og på Fyrvej rastede 3 rødryggede tornskader. De to havlitter, som har rastet ud for Skagen Fyr de sidste par dage, var ikke at finde, så de er måske trukket videre.

Blog v. AOWN

11. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:30-09:30. Vejr: 7-5 m/s NV->V, 11-14 grader, >25 km sigt, 1/8.

8 fugle fik ring om benet denne morgen. Artsfordelingen så således ud: 1 rødstjert, 1 kærsanger, 1 havesanger, 3 munke, 1 musvit og 1 bogfinke.

Af bemærkelsesværdige observationer så jeg 2 rødryggede tornskader, 2 havlitter, 1 fiskeørn og 4 bramgæs. På Grenen (RoC, MH, KnP m.fl.) var morgenens bedste fugle 3 sortstrubede lommer, 137 mallemukker, 1 rørdrum, 2 krikænder, 7350 rastende sortænder, 20 fløjlsænder, 1 hvinand, 3 hvepsevåger, 4 musvåger, 1 immature mellemkjove, 1 almindelig kjove, 1 storkjove, 1 sildemåge, 4 rider, 1 dværgterne, 1 stenpikker, 1 kærsanger, 5 havesangere, 1 grå fluesnapper, 1 sortkrage, 1 karmindompap og 3 kernebidere.

Blog v. AOWN

10. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:30-07:30. Vejr: 5-8 m/s SV, 9-11 grader, >10 km sigt, 1/8.

I alt 9 fugle blev mærket denne morgen, fordelt på 1 solsort, 1 kærsanger, 1 rørsanger, 2 tornsangere, 2 munke, 1 havesangere og 1 gransanger. På Grenen blev der set karmindompap, kærsanger, almindelig kjove, 75 stære og 38 ringduer. På parkeringspladsen blev to nyudfløjne hvide vipstjerter fodret af forældrefuglene.

3 gulbuge og 2 rødryggede tornskader rastede og sang i området. I nat kl. 02:39 havde MH en syngende plettet rørvagtel på Batterivej ved Redningsstationen.

Blog v. AOWN

9. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:40-09:00. 1-2 m/s NV, 9-13 grader, 0/8, >25 km sigt.

5 fugle fik i dag ring om benet, på en morgen hvor det virkede som om at haverne var blevet “støvsuget” for småfugle, efter en kold og klar nat. 1 løvsanger, 2 tornsangere og 2 skovpibere blev mærket. 3 rødryggede tornskader, 1 bjergvipstjert, 1 almindelig kjove og 2 havlitter blev set fra fyret.

På Grenen var sølvhejren på plads sammen med 13 fiskehejrer. Der blev desuden hørt en vagtel og set almindelig skråpe samt sortstrubet bynkefugl.

Senere på formiddagen cyklede jeg til Højen Fyrvej og Buttervej Industriområde, hvor jeg brugte et par timer på at kratluske. Ud over lidt (ind til videre ikke-artsbestemte) sommerfugle var der ikke noget værd at nævne.

Blog v. AOWN