26. april 2015 – god rødlom-dag

Grenen 05:30-09:30. Vejr: 5 m/s V, 5,4-8,6 grader, >10 km, 1/8.

Til stede: AOWN, JHC, RoC, MH, GCh, HLæ, TPa, RT + 5.

Endnu en vestenvinds-dag på Grenen bød ikke på det vilde, men et pænt træk af rødstrubede lommer gjorde at jeg (næsten) ikke kom til at kede mig. Dagens bedste observationer fordelte sig på 556 rødstrubede lommer, 1 sortstrubet lom, 100 suler, 5 gravænder, 18 krikænder, 7 fløjlsænder, 269 sortænder, 1 sort glente, 1 havørn, 7 rørhøge, 1 blå kærhøg, 2 duehøge, 25 spurvehøge, 25 musvåger, 1 dværgfalk, 1 vandrefalk, 1 storkjove, 1 2k gråmåge, 125 splitterner, 41 hav-/fjordterner, 177 ringduer, 1 mosehornugle, 1 digesvale, 13 landsvaler, 25 skovpibere, 300 engpibere, 4 gule vipstjerter, 1 bjergvipstjert, 3 ringdrosler, 1 skægmejse og 12 skovskader.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

25. april 2015 – småfuglefald

Nordstrand ved Batterivej 05:45-09:45. Vejr: 4 m/s SV, 6,5-8 grader, 1-5km sigt, 8/8.

Til stede: AOWN, KnP, EKr, JHC, MCh, MoN, HaC m.fl.

En diset morgen med støvregn, som resulterede i et fald af mange småfugle. På min tur ud til Nordstrand var det især tydeligt at der var rigtig mange sangdrosler i krattene. Senere begyndte mange løvsangere at synge og gærdesangeren ankom i dag til Skagen, med bl.a. en syngende fugl på Batterivej.

Selvom sigtbarheden ikke var super god, kunne det alligevel lade sig gøre at følge med i lidt af trækket over havet. Totalerne fordeler sig således: 3338 sortænder2 knarænder, 43 rødstrubede lommer, 25 suler, 3 blå kærhøge, 2 rørhøge, 2 røde glenter, 7 spurvehøge, 2 fjeldvåger, 7 tårnfalke, 1 dværgfalk, 157 strandskader, 6 små kobbersnepper, 5 almindelige kjover, 1 sortterne, 9 stenpikkere, 19 skovpibere, 1 gul vipstjert og 1 bjergirisk.

Klokken 14:45 meldte KK om en rødrygget svale, som trak forbi ham ved Radarstationen, i sydvestlig retning, med en lille flok landsvaler. Mange fuglekiggere (inkl. mig selv) mødte op for at lede efter den, men desværre uden held.

Imens jeg sidder og skriver, kan jeg se en munk han i haven, gennem stuevinduet. Nu er foråret rigtigt ved at være igang.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

24. april 2015 – lidt mere træk over havet

Grenen 05:45-14:00. Vejr: 9 m/s V, 6-9 grader, >10 km, 5/8.

Til stede: AOWN, RoC, KnP, MH, JHC.

Der var kommet lige mere gang i havtrækket i dag, hvilket også kan ses på dagens totaler, som fordeler sig således: 137 rødstrubede lommer, 1 sortstrubet lom, 107 mallemukker, 191 suler2 knarænder1 spidsand, 1 skeand, 951 sortænder1 havørn, 9 spurvehøge, 36 musvåger, 3 fjeldvåger, 1 vandrefalk, 3 røde glenter, 5 almindelige kjover, 411 splitterner (heraf 131 rastende – de resterende vestrækkende), 13 fjordterner, 1 hedelærke, 10 landsvaler, 1 bysvale, 22 skovpibere, 1 stenpikker, 2 ringdrosler, 107 sjaggere, 2 halemejser, 1 sortkrage og 1 gulirisk.

I løbet af natten skal vinden gå om i S/SV, så jeg står nok ved Nordstrand i morgen.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

Ringdrossel han på ormejagt på græsplænen her til aften og fotograferet gennem vinduesruden. Foto: Knud Pedersen.

Ringdrossel han på ormejagt på græsplænen her til aften og fotograferet gennem vinduesruden. Foto: Knud Pedersen.

23. april 2015 – vejromslag

Grenen 05:40-10:30. Vejr: 10 m/s V, 7,1-8,1 grader, >5km, 7/8.

Tilstede: AOWN, RoC, JHC, LaM, MH.

Denne morgen var vinden frisket op og gået om i vest. I forhold til de sidste dage var det igen blevet ret koldt at sidde på ‘Verdens Ende’ og de fleste af Nordstrands-observatørerne havde vidst også valgt at blive hjemme i varmen. Der var heller ikke meget at se på, men lidt sortænder og mallemukker blev det dog til – henholdsvis 378 og 127. Tre almindelige kjover og en enkelt storkjove trak også forbi og efter længere tids pause blev der igen set en 2k gråmåge på Grenen.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

22. april 2015. Klargøring til ringmærkning i fyrhaverne.

I forbindelse med etableringen af det kommende Naturcenter med Skagen Fuglestation i Det Grå Fyr bliver ringmærkning fremover en vigtig aktivitet. Ringmærkningen skal være en videnskabelig baseret overvågning af fugletrækket over Skagen, men også en vigtig formidlingsmulighed i forhold til de besøgende i Naturcenteret.

Søndag 12. april mødtes arbejdsgruppen for Skagen Fuglestation til en besigtigelse af fyrhaverne og efterfølgende blev der i samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Ringmærkerforening og Zoologisk Museum udarbejdet en detaljeret plan for et forsøgsprojekt med ringmærkning i de tidligere fyrhaver ved Det Grå Fyr. Projektet vil starte så snart alle formaliteter er på plads – formodentlig i løbet af næste uge – og slutte i midten af juni. Anders Odd Wulf Nielsen skal være den faste ringmærker på projektet og hans nuværende opgave med træktællinger vil blive indstillet, når ringmærkningen går i gang. Resten af forårssæsonen fortsættes træktællingerne af de mange lokale og besøgende ornitologer. Klaus Malling Olsens rovfugleprojekt fortsætter uændret.

I dag blev der arbejdet praktisk med skånsom rydning og klipning af opvækst ved de udvalgte steder for placering af netbanerne i fyrhaverne. I alt 20 spejlnet vil blive opstillet i området, hvoraf de fleste vil være 10 meters net.

Knud Pedersen

Arbejdsgruppen på besigtigelse i fyrhaverne 12. april 2015. Fra venstre Jacob Funder, Poul Erik Sperling, Kim Skelmose, Lars Højmark Mortensen, Henning Ettrup. Med ryggen til ses Anders Odd Wulf Nielsen og Simon Siggaard Christiansen. Foto: Knud Pedersen.

Arbejdsgruppen på besigtigelse i fyrhaverne 12. april 2015. Fra venstre Jacob Funder, Poul Erik Sperling, Kim Skelmose, Lars Højmark Mortensen, Henning Ettrup. Med ryggen til ses Anders Odd Wulff Nielsen og Simon Siggaard Christiansen. Foto: Knud Pedersen.

Det praktiske arbejde diskuteres. Fra venstre: Lars Højmark Mortensen, Anders Odd Wulf Nielsen, Henning Ettrup og Simon Siggaard Christiansen. Foto: Knud Pedersen.

Dagens praktiske arbejde diskuteres. Fra venstre: Lars Højmark Mortensen, Anders Odd Wulff Nielsen, Henning Ettrup og Simon Siggaard Christiansen. Foto: Knud Pedersen.

Til rydningen af bevoksning fik vi god hjælp af Lars Pedersen fra Naturstyrelsen, Vendsyssel. Foto: Knud Pedersen.

Til rydningen af bevoksning fik vi god hjælp af Lars Pedersen fra Naturstyrelsen, Vendsyssel. Foto: Knud Pedersen.

22. april 2015 – forårets første Islom

Grenen 05:40-09:50. Vejr: 3 m/s N, 6,3-12 grader, skyfrit og god sigt.

Til stede: AOWN, RoC, MH, SSC, TEP.

I dag udeblev finketrækket stort set og blot 500 bog,-/kvækerfinker blev noteret om morgenen. Løvsangeren var ankommet til Grenen (og Skagen), hvor 3 fugle sang lystigt. Dagens fugl var uden tvivl en adult islom i sommerdragt, som blev meldt af JHC fra Nordstrand og sidenhen set rigtig godt fra Grenen. Foruden lommen havde vi i dag igen besøg af gulirisk og hvidvinget korsnæb. En stor tornskade rastede på en pæl øst for sandormesporet og en håndfuld ringdrosler fløj omkring. Rovfuglene var heller ikke så talrige i dag, men det blev da til 45 spurvehøge, 2 blå kærhøge, 2 røde glenter, 1 rørhøg og omkring 30 musvåger. På Flagbakken var kongeørnen igen ude at vende.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

21. april 2015 – mere af samme skuffe

Grenen 05:45-14:20. Vejr: 5-2 m/s N, 7,3-11,7 grader, god sigt, 0/8

Til stede: AOWN, RoC, MH, ABT, SHP.

Til stede på Nordstrand: JoK, KnP, GRØN, HaC, EKr.

Endnu en dag med flotte træktotaler, for flere arters vedkommende. Tallene fra Nordstrand og Grenen, fordeler sig således: 877 rødstrubede lommer325 storspover, 2 adulte dværgmåger, 240 sortænder, 138 pibeænder, 564 krikænder, 18 hvinænder, 6 skeænder, 4 spidsænder, 4 taffelænder5 dværgfalke6 blå kærhøge3 vandrefalke, 155 spurvehøge, 3 fiskeørne, 3 fjeldvåger, 1 hvidvinget korsnæb, 1 gulirisk, 2 store flagspætter, 1 spætmejse og 26.000 bog-/kvækerfinker.

Eftermiddagsobs på Flagbakken ved EKr, JHC, KnP mf.l. gav 2 vandrefalke, 5 fiskeørne, 2 dværgfalke, 2 blå kærhøge, 9 røde glenter, 1 havørn (2-3k) og 1 3k+ kongeørn. Kongeørnen var den første i Skagen dette forår.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen