Sæsonafslutning

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 14/6-2015, 03:40-09:00. Vejr: 5-10 m/s V, 9-13 grader, >10 km sigt, 3/8.

I går, den 14/6 var sidste dag med ringmærkning i Fyrhaverne, i denne sæson og dermed også min sidste dag i Skagen, i denne omgang. Jeg ringmærkede 8 fugle fordelt på 1 rødstjert, 1 gulbug, 3 tornsangere, 2 munke og 1 rødrygget tornskade. Efter endt mærkning pakkede jeg alle nettene sammen. KnP kom forbi for at hjælpe til med at slæbe på net, stænger, pløkker og snore.

Det har for mit vedkommende været 2,5 uforglemmelige måneder, med adskillige flotte natur,- og fugleoplevelser. En stor tak skal lyde til alle de lokale og besøgende fuglekiggere, som jeg har mødt under mit ophold, for at tage godt imod mig og for at dele gavmildt ud af deres viden om fugle.

I løbet af sommeren kommer der en opsummering af forårets ringmærkning i Fyrhaverne, så hold øje med bloggen!

Mange hilsner

Ringmærker & observatør, Anders Odd Wulff Nielsen

13. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 04:00-09:40. Vejr 4-7 m/s SV, 9-13 grader, 3/8, >10km sigt.

I alt 19 fugle blev ringmærket denne morgen, fordelt på 1 skovpiber, 1 kærsanger, 3 gulbuge, 4 tornsangere, 9 munke og 1 grå fluesnapper. En munk med fransk ring blev desuden aflæst.

Lidt rovfugle lagde vejen forbi i dag og således blev det til 20 musvåger, 3 hvepsevåger, 6 røde glenter, 1 lærkefalk og 2 tårnfalke. En biæder gjorde trækforsøg på Grenen af to omgange og trak retur over Fyrhaverne. To karmindompapper var ligeledes ude at vende.

Blog v. AOWN

12. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:40-11:00. Vejr: 4 m/s SV, 10-15 grader, 0/8, >25km sigt.

En dejlig morgen, hvor man kunne mærke at sommeren er godt på vej. Jeg mærkede i alt 18 fugle fordelt på 8 arter. Fangsterne fordelte sig således: 2 landsvaler, 1 stenpikker, 2 gulbuge, 4 tornsangere, 5 munke, 1 gransanger, 2 grønsiskener og 1 gulspurv.

Udover den ringmærkede stenpikker, fløj yderligere to over Fyrhaverne på returtræk. Tre rødstrubede lommer trak nord og en flok på 9 fugle trak ind i Ålbæk Bugt. Omkring 70 stære var også ude at vende Grenen og fra Verdens Ende (KnP, TSø, MH, AOWN) blev der set 2k mellemkjovepirol, 15 musvåger og 2 hvepsevåger. I Ellekrattet sang en kærsanger og på Fyrvej rastede 3 rødryggede tornskader. De to havlitter, som har rastet ud for Skagen Fyr de sidste par dage, var ikke at finde, så de er måske trukket videre.

Blog v. AOWN

11. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:30-09:30. Vejr: 7-5 m/s NV->V, 11-14 grader, >25 km sigt, 1/8.

8 fugle fik ring om benet denne morgen. Artsfordelingen så således ud: 1 rødstjert, 1 kærsanger, 1 havesanger, 3 munke, 1 musvit og 1 bogfinke.

Af bemærkelsesværdige observationer så jeg 2 rødryggede tornskader, 2 havlitter, 1 fiskeørn og 4 bramgæs. På Grenen (RoC, MH, KnP m.fl.) var morgenens bedste fugle 3 sortstrubede lommer, 137 mallemukker, 1 rørdrum, 2 krikænder, 7350 rastende sortænder, 20 fløjlsænder, 1 hvinand, 3 hvepsevåger, 4 musvåger, 1 immature mellemkjove, 1 almindelig kjove, 1 storkjove, 1 sildemåge, 4 rider, 1 dværgterne, 1 stenpikker, 1 kærsanger, 5 havesangere, 1 grå fluesnapper, 1 sortkrage, 1 karmindompap og 3 kernebidere.

Blog v. AOWN

10. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:30-07:30. Vejr: 5-8 m/s SV, 9-11 grader, >10 km sigt, 1/8.

I alt 9 fugle blev mærket denne morgen, fordelt på 1 solsort, 1 kærsanger, 1 rørsanger, 2 tornsangere, 2 munke, 1 havesangere og 1 gransanger. På Grenen blev der set karmindompap, kærsanger, almindelig kjove, 75 stære og 38 ringduer. På parkeringspladsen blev to nyudfløjne hvide vipstjerter fodret af forældrefuglene.

3 gulbuge og 2 rødryggede tornskader rastede og sang i området. I nat kl. 02:39 havde MH en syngende plettet rørvagtel på Batterivej ved Redningsstationen.

Blog v. AOWN

9. juni 2015

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 03:40-09:00. 1-2 m/s NV, 9-13 grader, 0/8, >25 km sigt.

5 fugle fik i dag ring om benet, på en morgen hvor det virkede som om at haverne var blevet “støvsuget” for småfugle, efter en kold og klar nat. 1 løvsanger, 2 tornsangere og 2 skovpibere blev mærket. 3 rødryggede tornskader, 1 bjergvipstjert, 1 almindelig kjove og 2 havlitter blev set fra fyret.

På Grenen var sølvhejren på plads sammen med 13 fiskehejrer. Der blev desuden hørt en vagtel og set almindelig skråpe samt sortstrubet bynkefugl.

Senere på formiddagen cyklede jeg til Højen Fyrvej og Buttervej Industriområde, hvor jeg brugte et par timer på at kratluske. Ud over lidt (ind til videre ikke-artsbestemte) sommerfugle var der ikke noget værd at nævne.

Blog v. AOWN

8. juni 2015

Grenen 03:30-07:30. Vejr: 10 m/s V, 9-10 grader, 1/8, >10km sigt.

Folk: AOWN, RoC, MH, KnP

En ret stille dag på Grenen, hvor højdepunktet uden tvivl var en trækforsøgende turteldue. Resten af morgenens observationer ser sådan ud: 10 rødstrubede lommer, 67 mallemukker, 7 suler, 6 skarver, 1 sølvhejre, 2 fiskehejrer, 45 canadagæs, 1 gravand, 6 ederfugle, 5000 sortænder (rastende), 45 fløjlsænder, 1 almindelig ryle, 1 stenvender, 4 almindelige kjover, 70 hættemåger, 10 rider, 40 hav-/fjordterner, 40 splitterner, 2 alk/lomvie, 2 tejster, 3 tamduer, 1 ringdue, 2 gøge, 6 landsvaler, 2 skovpibere, 2 engpibere, 2 bjergvipstjerter, 1 gulbug, 6 skovskader, 60 stære, 2 bogfinker, 2 grønsiskener, 5 små gråsiskener, 3 små korsnæb, 2 karmindompapper og 5 kernebidere.

Senere på dagen da vinden havde lagt sig, åbnede jeg nettene fra 14:30-19:30. Det gav 4 fugle; 1 munk, 1 tornsanger, 1 løvsanger og 1 musvit. På heden rastede 5 rødryggede tornskader og længere nede af Fyrvej tæt på Grenen Camping, rastede yderligere to hanner.

Blog v. AOWN