25. maj 2015

Grenen 04:30-12:00. Vejr: 7 m/s V, 7-10 grader, >10 km, 2/8.

Folk: AOWN, RoC, ABK, JAE, HHø, MB, OFJ, JHC, DJ, ELM + 15.
Der var flere fugle på Grenen end den foregående dag: 46 rødstrubede lommer, 2 sortstrubede lommer, 25 mallemukker, 40 suler, 1 fiskehejre, 11 grågæs, 2 gravænder, 11 ederfugle, 201 sortænder, 8 fløjlsænder, 4 hvepsevåger, 3 røde glenter, 2 rørhøge, 1 blå kærhøg, 9 spurvehøge, 15 musvåger, 2 fjeldvåger, 1 fiskeørn, 3 tårnfalke, 1 dværgfalk, 2 agerhøns, 1 temmincksryle, 1 hvidklire, 4 almindelige kjover, 4 storkjover, 60 rider, 1 tejst, 2 hulduer, 27 ringduer, 5 tyrkerduer, 3 mursejlere, 1 skovhorn/mosehornugle, 1 hedelærke, 63 landsvaler, 20 bysvaler, 20 gule vipstjerter, 2 bjergvipstjerter, 1 stenpikker, 5 grå fluesnappere, 3 piroler, 2 rødryggede tornskader, 7 skovskader, 1 gulirisk, 1 karmindompap, 6 kernebidere, 18 små korsnæb. Desuden 1 biæder, som ikke blev set fra Grenen, men meldt trækkende vest over Ellekrattet. Hvad der nok var den samme fugl, blev set af FSH ved Bankes Marker kl. 08:00.

Ringmærkningen i Fyrhaverne forløb stille og det blev kun til 7 ringmærkede fugle, selvom nettene var åbne fra 04:25-12:15. Det var kun muligt at holde få net åbne grundet vestenvinden, og derfor var fangsttallet derefter. Yderligere 6 fugle gik i nettene, men disse var genmeldinger.
Dagens mærkninger: 1 rødhals, 2 gærdesangere, 1 bogfinke, 1 gulspurv, 1 tornsanger og 1 munk.

Blog v. HVF

24. maj 2015

Grenen 04:30-11:30. Vejr: 5-10 m/s V, 7-9 grader, >10km, 2/8.

Folk: AOWN, RoC, KnP, JHC, ABB, APr, ABK, HÆG + 15.

En meget stille dag på Grenen hvor højdepunktet var en pirol på trækforsøg. Resten af morgenens observationer fordeler sig således: 76 rødstrubede lommer, 20 mallemukker, 30 suler, 17 grågæs, 2 gravænder, 1 krikand, 11 ederfugle, 95 sortænder, 1 hvepsevåge, 2 blå kærhøge, 6 spurvehøge, 1 dværgfalk, 3 tårnfalke, 1 grønbenet rørhøne, 11 traner (hvoraf de 9 trak øst), 1 lille præstekrave, 2 viber, 1 almindelig ryle, 2 almindelige kjover, 11 rider, 1 alk/lomvie, 2 tejster, 1 tyrkerdue, 4 ringduer, 1 gøg, 3 mursejlere, 57 landsvaler, 3 bysvaler, 1 digesvale, 1 skovpiber, 20 gule vipstjerter, 1 bjergvipstjert, 2 hvide vipstjerter, 1 kærsanger, 1 grå fluesnapper, 2 rødryggede tornskader, 11 skovskader, 1 skægmejse, 3 husskader, 29 alliker, 13 stære og 9 kernebidere.

Ringmærkning i Fyrhaverne gav i alt 20 fugle fordelt på 2 gransangere, 2 munke, 2 havesangere, 5 tornsangere, 5 gærdesangere, 2 gulbuge, 1 solsort og 1 rødstjert.

Eftermiddagsobs ved Skagen Fyr 16:00-18:00 gav 2 tejster, 2 dværgfalke, 4 almindelige kjover, 2 storkjover, 3 alk/lomvie, 20 rider og 1 mallemuk.

Blog v. HVF og AOWN

23. maj 2015 – skestorke, pirol og biæder

Grenen 04:30-10:50. Vejr: 12 m/s V, 8-10 grader, >10km, 0/8.

Folk: AOWN, HVF, RoC, JHC, ABK, JAE, HHø, MB, ABB, SteSo + 20

En kold og blæsende morgen som ikke bød på store mængder, men flere gode arter. Heidi forsøgte at åbne net, men måtte hurtigt droppe ringmærkningen, da blæsten simpelthen var for kraftig. Dagens observationer fra Grenen fordeler sig således: 34 rødstrubede lommer, 177 mallemukker, 42 suler, 1 rørdrum, 1 fiskehejre, 2 skestorke, 5 ederfugle, 208 sortænder, 2 fløjlsænder, 3 rørhøge, 2 spurvehøge, 10 musvåger, 2 fiskeørne, 1 tårnfalk, 1 dværgfalk, 1 lærkefalk, 1 trane, 1 almindelig ryle, 7 almindelige kjover, 1 mellemkjove, 2 storkjover98 rider, 20 splitterner, 30 hav-/fjordterner, 2 alk/lomvie, 2 lomvier, 2 tejster, 3 tyrkerduer, 1 gøg, 1 mosehornugle, 1 biæder (kl. 11:11), 13 digesvaler, 65 landsvaler, 23 bysvaler, 2 skovpibere, 32 gule vipstjerter, 1 bjergvipstjert, 1 bynkefugl, 1 sortstrubet bynkefugl, 1 stenpikker, 1 sortmejse, 1 pirol, 2 rødryggede tornskader, 3 skovskader, 13 alliker, 2 sortkrager, 2 stære, 1 bjergirisk og 3 kernebidere.

5550

Dagens to skestorke. Bemærk at den øverste fugl er farvemærket med en grøn ring på højre tibia, tilsyneladende med cifrene V044. Fuglen er fra et dansk projekt og jeg afventer de eksakte mærkningsdata. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

5551

Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Blog v. AOWN

22. maj 2015 – Småt med fugle men stor diversitet

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 04:25-13:40, 166 netmeter. Vejr: 5-10 m/s SV, 8-11 grader, >10 km, 8/8.

Dagen startede stille ud, men heldigvis kom der op ad formiddagen lidt gang i fuglene i Fyrhaverne. Vi nåede op på 16 ringmærkede fugle fordelt således på 10 arter: 1 gærdesmutte, 3 rødhalse, 1 husrødstjert, 1 stenpikker, 2 gærdesangere, 2 tornsangere, 1 havesanger, 2 gransangere, 1 løvsanger og 2 grå fluesnappere.

Vi fik i går og i dag sat nye net op, så vi nu kan køre med 166 netmeter, når vejret tillader det.

Stenpikker

Stenpikker han

Grå fluesnapper

Grå fluesnapper

På Grenen blev der i dag set pirol, lapværling, natravn, blåhals, karmindompap, 2 mellemkjover og 2 biædere.

Blog og fotos v. HVF

21. maj 2015 – Lille fluesnapper i nettet, Nathejre og Citronvipstjert

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 04:15-12:30. Vejr: 2 m/s SV, 6-10 grader, >10 km, vekslende skydække.

Min første morgen på Danmarks nordspids startede koldt og med en flittigt bryggende mosekone. Vi cyklede gennem et vindstille landskab og fik nettene sat 04.15. Fuglene lod vente på sig, men lidt over en time efter vi havde åbnet net fik vi fornøjelsen af en Lille fluesnapper.
Jeg nåede desuden at få set både nathejre og citronvipstjert, så alt i alt blev det en rigtig fin første dag i Skagen.

Resten af dagens ringmærkning udmøntede sig i 1 kærsanger (første ringmærkede i år), 1 rødhals, 3 rødstjerter, 2 gulbuge, 3 munke, 2 havesangere, 1 tornsanger, 1 bogfinke, 3 løvsangere, 1 blåmejse og 8 gærdesangere.

Screen Shot 2015-05-21 at 19.22.12

Lille Fluesnapper – foto: Heidi V. Frederiksen

Observationer:

Følgende er et overslag over den suverænt bedste dag i foråret – indtil videre, der er stadig godt en uge tilbage. Skagens 5. nathejre blev opdaget flyvende over Skarvsøen  mellem kl. 6 og 7   af Kurt Willumsen, hvor den gik til skjult rast efter ca. en times opvisning for både Grenen og Nordstranden, især for dem, som nåede helt frem til udsigtspunktet over søen. Seneste obs. af denne art i Skagen er fra maj 2007. Kort tid efter kunne ROC ved et vipstjerte raid på Grenens strandenge melde en hun af citronvipstjert  (sæsonens 3. -mindst). Den var også meget venligt stemt og blev i området hele dagen. En vendehals sang fra buskene ved Verdens Ende, det samme gjorde en Pirol i Ellekrattet (PBH). Yderligere én blev set på Flagbakken (Joakim Engel), som til gengæld skuffede fælt – Flagbakken altså-, da folk forventningsfulde samledes i løbet af formiddagen. Frem til 1230 blev det til en enkelt fiskeørn, omkring 35 musvåger og 3-4 hvepsevåger.

Blog v. Heidi Vibe Frederiksen & Ekr

IMG_9148

IMG_9208

Nathejre adult, Skarvsøen 21/5. Foto: Knud Pedersen.

Nathejre adult, Skarvsøen 21/5. Foto: Knud Pedersen.

Citronvipstjert 2k+ hun, Grenen 21/5. Foto: Knud Pedersen.

Citronvipstjert 2k+ hun, Grenen 21/5. Foto: Knud Pedersen.

20. maj 2015 – flere småfugle i krattene

Ringmærkning i Fyrhaverne, Skagen Fyr 04:30-12:10. Vejr: 8-5 m/s SV->S, 7-10 grader, >10 km, vekslende skydække og let regn til sidst i perioden.

Efter flere dages pause var det igen muligt at ringmærke. Jeg havde ikke de store forventninger til dagen, men det viste sig hurtigt at en hel del småfugle var ankommet i løbet af natten. Tornsangere var der især mange af, og der sad nærmest en syngende fugl i hver busk på heden omkring Fyrhaverne. Jeg endte da også med at mærke 26 fugle fordelt på 10 arter. To rødryggede tornskader rastede på heden tæt op ad Fyrhaverne, og det lykkedes at fange den ene – en flot han. Resten af dagens fangst bestod af 1 rødstjert, 2 brogede fluesnappere, 1 rørsanger (årets første ringmærkede), 6 gærdesangere, 3 tornsangere, 5 havesangere, 2 munke, 1 gransanger og 4 løvsangere.

Mellem en netrunde lettede jeg kl. 08:16 tre ivrigt kaldende hvidvingede korsnæb, fra en nåletræsbevoksning SV for Fyrhaverne. De fløj mod SV. Senere opdagede jeg en syngende, grøn karmindompap, som sang en strofe inden den fløj over mig i retning mod Ellekrattet.

En smuttur til Ellekrattet gav en syngende kærsanger, som sammen med en fugl på Grenen, var de første i Skagen i år.

Grenen kunne bl.a melde om 3 piroler og islom (KMO)

 

I eftermiddags ankom Heidi, som skal ringmærke de næste par uger.

Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen

19. maj 2015

Da vejrudsigten i går meldte om regn det meste af morgenen, så jeg mit snit til at at få lidt ekstra (tiltrængt) søvn i dag. Et lille hold bestående af JHC, ABB, APr, OFJ, BTJ m.fl. smuttede en tur på Grenen, efter opklaringen og før det næste “skyl”. Det skulle vise sig at være en god beslutning, idet de så 4 islommerpirol og 2k mellemkjove. Selv brugte jeg nogle timer omkring Buttervej, hvor resultatet var noget mere beskedent. En 2k fjeldvåge trak øst og ligeså gjorde to traner. Af rastende fugle var det mest sindsoprivende 50 gule vipstjerter ssp. thunberghi, 5 bynkefugle, 3 stenpikkere, 3 rødstjerter og en husrødstjert. JHC, EKr og MH traskede også området igennem, som burde være fyldt med flere småfugle på dette tidspunkt af året, men lige lidt hjalp det.

En topskarv ad. tilbragte alt for kort tid på Havnens vestmole inden den fløj mod Frederikshavn, men blev fotograferet af Henrik Rask, som har lovet at videresende den, når han kommer hjem til sin computer. Den havde flot top!!!

Topskarv ad, Skagen havn 19/5-20015. Foto: Henrik Rask

Topskarv ad, Skagen havn 19/5-2015. Foto: Henrik Rask

I morgen bliver det igen koldt (5-10 grader) og med vind fra sydvest og syd. I det mindste holder det tørt og stille nok til at jeg vil forsøge at åbne nogle net. Blog v. Anders Odd Wulff Nielsen