Tirsdag d. 07. juni 2016

Vejr: Morgen og formiddag var der 5/8 skydække, svag til jævn vind fra S mens temperaturen steg fra 14 til 20 grader. Et stykke ude over Skagerrak lå et bælte af havgus, men der var ellers god sigt fra Odden. Fra middag forsvandt de fleste skyer og eftermiddagen blev klar med masser af sol. Vinden holdt sig jævn fra S til sidst på dagen, hvor den drejede mod SV

For mange var dagens højdepunkt selvfølelig Ørnevågen. Den var tidligt oppe og blev set fra lidt i fem, hvor den flyttede sig fra sit natterast i Reservatet til rast og fouragering ved Grenens spids. Fra Verdens Ende kunne den ses frem til kl 8, hvor den fløj videre mod øst og forsvandt ud af syne over Kattegat.
Jeg passede jo mine net og tog ikke ud til Verdens Ende, men regnede med at få fuglen i godt lys fra mit obspunkt på klittoppen, når den på et tidspunkt ville begynde at fouragere over Reservatet. EKr satsede på det samme og kom op til mig med en af de store søde og friske romsnegle fra bageren. Et godt træk og perfekt, at han kunne holde øje med om Ørnevågen kom i luften, mens jeg gik mine runder nede i Fyrhaven.
Desværre syntes Ørnevågen ikke at ville følge vores planer for den og komme tilbage over Reservatet, men den trak altså ud mod Sverige i stedet. Det betød, at vi kun så den i glimt og på stor afstand. Faktisk havde jeg mit bedste syn af den i teleskopet, da jeg gennem vinduerne på Grenens restaurant kunne se den stå og muse lavt over Verdens Ende.

IMG_7213

IMG_7225

Ørnevåge 2K med observatører på Verdens Ende i baggrunden, Grenen 7/6-2016. Foto: KnP.

Finderen af Ørnevågen – HHN – gjorde det så igen, da han i selskab med MH fra starten af morgenen var på vej ud af Sandormesporet mod Verdens Ende og Ørnevågen. De hørte en syngende Savisanger. En fugl, der godt nok er mere almindelig længere sydpå i det jyske, men for Skagen er lige så sjælden som Ørnevågen med 5 fund!
For mit eget vedkommende havde jeg kun almindelige fugle i Fyrhaven. Det blev til 9 mærkede og 2 aflæsninger, der begge var mine egne fra i søndags. Munk stod med 4 mærkede og en aflæst for den største andel af dagens fangst, der i øvrigt mest var lokale ynglefugle, hvor flere havde aktive rugepletter.

Mellem netrunder blev der så spejdet efter Ørnevåge, men EKr og jeg fik også set 3 Sortstrubede Lommer, der trak sydøst ind over Kattegat, mens en enkelt trak mod nordøst. I løbet af formiddagen kom flere rovfugle i luften. Knap så mange Hvepsevåger, hvor jeg kun så 30 stk denne dag, men stadig omkring 100 Musvåge på trækforsøg.
En Sort Glente blandede sig, men ellers var det Rød Glente, der var på banen med 21 stk i luften på en gang. Der blev set småflokke af de Røde over Odden resten af dagen, men jeg har ingen ide om, hvor mange der er gengangere.
Af ørne kom 3 Havørne ud og vendte over Grenen, mens en fjerde kun sås syd for byen, hvor den unge Kongeørn også blev set raste.
Af kærhøge var der minimum 14 Rørhøge, mens Steppehøge ser ud til at være et overstået kapitel for dette forår. Falkene var bedst repræsenteret af Tårnfalke og kun 2 Lærkefalke kom i notesbogen.

Efter at havde lukket net lige før middag aftalte jeg at bruge eftermiddagen på bunkeren ved Batterivej sammen med HHN og Peter “Maura” Kristensen.
Da jeg cyklede ad Grenensporet fra Det Grå Fyr mod Batterivej overraskede jeg hele 17 stk Røde Glenter, der lettede fra jorden i det ryddede område ved Reservatet før stien svinger ind mod Jenne´s sø. De var søgt ned i nogle lavninger, hvor der stadig står lidt vand i bunden og har enten været i gang med fjerpleje eller gået på jorden for at tage frøer.
Fremme på bunkeren var der godt selskab, men få fugle viste sig i luften, så midt på eftermiddagen var der flere herre, der blev røde i hovedet af et lille blund i solen.
En Kærsanger underholdt med sang fra buskene lige på nordsiden af bunkeren, mens Nedermosens Trane-par viste deres efterhånden store unge frem.

Med en vejrudsigt, der står på vinddrejning mod vest og nord og af lidt kraftig styrke blev det nok sidste dag i denne omgang med chance for gode tal af Hvepsevåger, men overraskelser kan jo altid komme til Skagen.

DSC_1455

Han Hvepsevåge passerer bunkeren ved Batterivej i lav højde d. 06. juni 2016. Jeg forventer ikke de store antal af disse flotte fugle de kommende dage, hvor vinden frisker op fra nordvest. Foto: MJH

Ringmærkning:
Gærdesmutte 1
Skovpiber 2
Munk 5 – deraf en aflæst, mærket 5/6-2016
Gærdesanger 1
Gransanger 1
Gulspurv 1 – aflæst, mærket 5/6-2016
Blog v. MJH

Søndag d. 05. juni 2016

Vejr: Endnu en sommer dag i Skagen. Masser af sol og temperatur fra morgenens 15 til middagens 25 grader. Vekslende vind fra jævn Ø først på dagen til svag vind midt på formiddagen og tilbage til jævn styrke om eftermiddagen fra NØ. Lidt flere skyer end i går, men stadig med plads til masser af sol. Klar luft med god sigt, dog en del varmeflimmer i de lave luftlag.

Startede i en tidlig lys morgenstund med at åbne net kl 3:30. Denne dag var der endda lidt fugle at håndtere fra start af og da jeg lukkede ned kl 11, havde jeg mærket 9 stk og aflæst 2.
Det var lige ved og næsten med at få en ny art på mærkningslisten, da en Tårnfalk fløj i et af småfuglenettene, men desværre væltede den sig ud og fløj videre inden jeg fik fat i den.
Aflæsninger er blandt det interessante for ringmærkningen og dagens genfangster var en Gærdesanger mærket sidste år i maj og tidligere aflæst d. 12. maj i år.
Desuden en han Gulspurv som Michael Anker har mærket ved hans site tilbage i 2014.

Selvom mange af forårets besøgende fuglekiggere nu er vendt hjem, så fik jeg alligevel pænt besøg ved Fyrhaverne gennem morgenen. Både JMP, EKr og firkløveret KnP, Inger, Jens og Hanne var forbi. Besøgene var denne morgen på en runde uden fugle i net, så eneste fremvisning blev en rugende Ringdue, der ligger på rede godt skjult i et lavt enligtstående træ i Fyrhaven.
Jeg havde på ny tid til at opholde mig lidt ved strandkanten bag fyret i de tidlige morgentimer, men ud over de normale par Tejster, rastende Toppet Skalleslugere, Edderfugle, Skarver og en blandet skare af måger kom der ikke meget i notesbogen.
Senere flyttede jeg mellem netrunderne til et obspunkt ved nordenden af Fyrhaverne, da dagens rovfugle begyndte at komme højt og ude over den nordlige del af Grenen i den svage østenvind.

DSC_1411

Hættemåge i morgenlys med dyb blå sommerhimmel. Var den art en sjælden fugl, ville den givet stå højt på ønskelisten hos fuglekiggere – det er da en smuk fugl! Det Grå Fyr 05. juni 2016. Foto: MJH

DSC_1405

Jeg har skrevet flere gange om fangst af guldsmede, der i antal overgår min fangst af fugle her i starten af juni. Denne morgen tog jeg kammeraet med på en netrunde og her er en han Håret Mosaikguldsmed i net. Det kan være lidt af et pillearbejde, at få dem helskinnede ud, men med de få fugle jeg fanger, har jeg tiden til det. Fyrhaverne 05. juni 2016. Foto: MJH

IMG_6817IMG_6861

IMG_6907

Hugorm har “nakket” en Markmus. Byttet vendes og med hovedet først og flexible kæbeled samt lidt selvproduceret glidecreme glider musen stille og roligt ned, Grenen 5/6-2016. Foto: KnP.

Fra middag af søgte jeg den behagelige skygge på terrassen hjemme og eftermiddagen blev med hold i nakken af at kigge højt på de rovfugle, der kom frem og tilbage over byen.
Midt på eftermiddagen serverede min flinke husvært en god isvaffel i varmen og lige efter den var spist kom der liv i walkien. En 2K Sort Stork var på vej over byen og lavede et trækforsøg sammen med en god gruppe Musvåger. Det er første forårsfund af den art i Skagen i 2 år!
Desværre for mig, så kom den bedst over den sydlige og østlige del af byen, men måske kan JoK lokkes til at ligge et af hans foto på bloggen.

Sort Stork 2k, Fyrvej 5/6-2016. Foto: Jørgen Kabel

Sort Stork 2k, Fyrvej 5/6-2016. Foto: Jørgen Kabel

Samlet over dagen blev det igen til en flot omgang rovfugle. KnP har skaffet mig dagens tal  fra bl.a. EC, RoC og EKr:
Hvepsevåge 137, Havørn 3, Sort Glente 1, Rød Glente 12, Rørhøg 8, Hedehøg 1, Musvåge 160, Fjeldvåge 3, Spurvehøg 26, Kongeørn 1 (den unge med sender), Fiskeørn 4, Tårnfalk 15, Lærkefalk 1, Dværgfalk 1 og Vandrefalk 1 (nede fra Hulsig Hede).

Af dagens øvrige arter kan nævnes en Ravn og 5 Kvækerfinker – næsten som at være tilbage i april og ikke på en sommerdag i juni..

Ringmærkning:
Spurvehøg 1
Rødhals 1
Rødstjert 1
Munk 3
Gærdesanger 1 – aflæst, mærket 26/5-2015 også aflæst 12/5-16
Løvsanger 1
Bogfinke 1
Gulspurv 2 – deraf 1 aflæst, mærket af Michael Anker i 2014

Blog v. MJH

 

23. maj 2015 – skestorke, pirol og biæder

Grenen 04:30-10:50. Vejr: 12 m/s V, 8-10 grader, >10km, 0/8.

Folk: AOWN, HVF, RoC, JHC, ABK, JAE, HHø, MB, ABB, SteSo + 20

En kold og blæsende morgen som ikke bød på store mængder, men flere gode arter. Heidi forsøgte at åbne net, men måtte hurtigt droppe ringmærkningen, da blæsten simpelthen var for kraftig. Dagens observationer fra Grenen fordeler sig således: 34 rødstrubede lommer, 177 mallemukker, 42 suler, 1 rørdrum, 1 fiskehejre, 2 skestorke, 5 ederfugle, 208 sortænder, 2 fløjlsænder, 3 rørhøge, 2 spurvehøge, 10 musvåger, 2 fiskeørne, 1 tårnfalk, 1 dværgfalk, 1 lærkefalk, 1 trane, 1 almindelig ryle, 7 almindelige kjover, 1 mellemkjove, 2 storkjover98 rider, 20 splitterner, 30 hav-/fjordterner, 2 alk/lomvie, 2 lomvier, 2 tejster, 3 tyrkerduer, 1 gøg, 1 mosehornugle, 1 biæder (kl. 11:11), 13 digesvaler, 65 landsvaler, 23 bysvaler, 2 skovpibere, 32 gule vipstjerter, 1 bjergvipstjert, 1 bynkefugl, 1 sortstrubet bynkefugl, 1 stenpikker, 1 sortmejse, 1 pirol, 2 rødryggede tornskader, 3 skovskader, 13 alliker, 2 sortkrager, 2 stære, 1 bjergirisk og 3 kernebidere.

5550

Dagens to skestorke. Bemærk at den øverste fugl er farvemærket med en grøn ring på højre tibia, tilsyneladende med cifrene V044. Fuglen er fra et dansk projekt og jeg afventer de eksakte mærkningsdata. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

5551

Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Blog v. AOWN