Skagens Naturcenterleder – en af vor egne…

Godt begyndt er halvt fuldendt: En gammel dansk talemåde, som godt nok er noget fortærsket, men samtidig perfekt til at beskrive Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr, som det – et års tid før den egentlige åbning- ser ud, set fra Skagens aktive feltornitologers synspunkt.
Vi ved allerede nu, at vi får ”vores eget” fysiske sted at være i Det Grå Fyr, vi ved også, hvem der er blevet chef for hele foretagenet, og det er en ikke helt ukendt DOF’er (med DOF mener jeg Dansk Ornitologisk Forening – ikke Dansk Oplysningsforbund, som han har været direktør for.)
Jacob Funder har allerede påbegyndt sit arbejde i Skagen, og var officiel åbner af årets fuglefestival. Han er desuden allerede godt i gang med at være aktiv i felten, når den noget tumultariske tid tillader det. Der skal jo af åbenlyse grunde omplaceres nogle teltpæle, når de fysiske rammer skifter fra Han Herred til Skagenhalvøen.
Jacob blev født i København for 52 år siden, men har haft sin opvækst i Vestjylland, hvor han trådte sine fuglemæssige barndomsstøvler i Natur & Ungdom bl.a. sammen med DOFs formand Egon Østergaard.
Han drog allerede som nybagt teenager fordel af sine organisatoriske evner til at blive lokalformand for Natur & Ungdom (og melde sig ind i DOF), en beskæftigelse som givetvis har været medvirkende til en senere tro på, at en kombination af glødende og idealistisk interesse for natur og miljø godt kunne kombineres med den cand.polit. uddannelse, som han fik færdiggjort i 1989, efter et par år som feltbiolog i 1986-87 med opgaver på Tipperne og Langli og med arbejde i 1983-86 i Fredningsstyrelsen / Skov- og Naturstyrelsen med administration af Washington konventionens (CITES) med ud- og indførelse at truede dyrearter.

For de fleste fugleinteresserede over 50 er ”Hedeselskabet” et ord, som står mål med sprogets allerstyggeste eder. Ikke desto mindre blev Jacob Funder som nyudklækket cand.polit. med grønne interesser ansat i virksomhedens planteskole i 1989, hvor han i de følgende 3 år kombinerede sin viden om økonomi med en indsats for øget forskning i og brug af biologiske indgangsvinkler til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse og dyrkning i planteskole regi. Jacobs beskedenhed giver ikke mulighed til at vurdere hans indsats for den temmelig hurtige opblødning, som kom i 90’erne mellem Hedeselskabet og ornitologerne og som en overgang udviklede et (i hvert fald formalistisk) samarbejde mellem de to ærkefjender gennem ca. 100 år.
Arbejdet i den grønne branche fik ham til at flytte til USA et par år, hvor han videreuddannede sig i lederhenseende med økonomen/filosoffen Kenneth Blanchard’s teorier som udgangspunkt. Omsat til en enkelt line: Vær leder og gå foran; Men glem aldrig græsrødderne! (Ekr’s minut-fortolkning).
Det blev en lidt omskiftelig geografisk periode med ophold i Chicago, Oregon, Portland og Californien. Familien sluttede af med en periode i England for videreudvikling med ”biologisk kontrol”, inden hans hustru, Karines Lucie´s 2. graviditet bevirkede, at de valgte at rejse hjem til Danmark for at blive her. Nok en god idé da familien efterhånden er blevet 7. Johan og Ditlev på 22 og 20 er begge aktive feltornitologer. Desuden har parret døtrene Eva (18) og Maria Sophia (8) samt William på 11. Jacob har kendt sin kone siden studietiden, hun er jurist og har bl.a. arbejdet i Overfredningsnævnet. Hun er født Karine Lucie Castenschiold og opvokset på godset Borreby, SV Sjælland. Borreby Mose og Stigsnæs er nogle af Sjællands absolut bedste fuglelokaliteter.
Det blev Børglum Kloster Skov, som familien valgte som bopæl og Jacob fik ansættelse i Thomsens planteskole (nu Ålborg planteskole) i knap 4 år, hvor han arbejdede med kvalitetsledelse i forbindelse med den tidligere omtalte ”biologiske kontrol”.
I starten af 2000-tallet forlod han for en tid professionelt den grønne linie til fordel for mere formelle lederstillinger som Ungdomsskoleinspektør i Fjerritslev og efter kommunesammenlægningen Kultur- og fritidschef. Det var også en tid med arbejde som kredsformand i Friluftsrådet for Region NV.
I 2009 tog han et år som direktør for Dansk Oplysningsforbund i København. Derefter kom turen til forsvarsministeriet hvor han kunne bruge sin viden og erfaring som rådgiver i organisatorisk strategi.
Han og hustruen valgte også i det nye årtusinde at gå helt andre veje. De tog først et sabbathår, hvor de koncentrerede sig helt om den ældste datter, Evas autisme og tackling af denne svært definerbare ”sygdom”.
Det blev et år som alle involverede ikke ville have været foruden.
Inspireret af andre måder valgte Jacob at bruge et par år som selvstændig i skovbruget i samarbejde med sine to ældste sønner, og han stod lidt i et vadested, da opslaget kom om stillingen til Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr.
Det var en stilling, som var skræddersyet til ham: Han ville kunne bruge samtlige erfaringer fra et liv med økonomisk og organisatorisk indsigt og uddannelse, sin store og livslange interesse for fuglene og naturen, sin store erfaring i arbejde med konfliktløsning, organisatorisk trivsel og ledelsesmæssig empati.
Der er noget at gå i gang med, og Jacob Funder glæder sig.
Det kan vi andre også roligt gøre!

EKr

Jacob Funder holder åbningstalen. Foto: Knud Pedersen.

Jacob Funder

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s