Nordstrandstien – nu farbar til fods

For 15 år siden var det stadig muligt at køre i bil fra Nordstrand til Grenen via en grusvej som på en mindre strækning oven i købet var blevet asfalteret. I forbindelse med den nyeste fredning for Grenen i 2007 blev der lukket for privat bilkørsel til Grenen og grusvejen ved Nordstrand  blev spærret med en sandvold. Den fysiske spærring i kombination med en generel stigende grundvandsstand i området betød at den gamle vej i løbet af ganske få år ændrede karakter og blev til en naturskabt vandfyldt fordybning (doppe) i klitlandskabet, hvor selv færdsel til fods blev umulig.

Alternativt kan man nu færdes ad  Nordstrandstien – det smalle ca. 2 km lange trampespor, som går mellem Nordstrand ved Batterivej og Sandormevejen på Grenen. Stien følger den klitryg (rimme) som løber umiddelbart syd for og parallelt med den gamle Nordstrandvej som ikke eksisterer, men stadig er angivet på aktuelle kort over området. På strækningen passerer stien tæt forbi den nordligste og største klitsø i Reservatet, hvor en skarvkoloni med ca. 100 reder er etableret i søens buske. De første 6 par ynglede ved søen i 2010. Ud over oplevelserne med de yngleaktive skarver byder turen også på nærkontakt med mange andre af områdets ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Krikand, Trane, Vandrikse og Skægmejse. Rørdrum plejer også at have territorium i tagrørsbevoksningerne, men af uforklarlige grunde har arten foreløbig ikke indfundet sig i år. Fra stien har man i forårsmånederne også fine muligheder for at følge rovfuglenes trækbevægelser over Grenen ligesom området kan rumme mange rastende småfugle.

Billede

Del af skarvkolonien set fra Nordstrandstien mod vest. Foto: Knud Pedersen

I de seneste år har færdslen til fods ad Nordstrandstien været stærkt generet af en voldsom opvækst af Havtorn. Den tornede og stikkende busk har bredt sig voldsomt i klitområderne og gjort det næsten umuligt at komme frem til fods ad stien. I følge fredningsbestemmelserne er det muligt at forhindre uønsket tilgroning gennem naturpleje og via Grenenrådet er Frederikshavn Kommune blevet gjort opmærksom på problemet.

I den forløbne uge har Irene Andersen og Helle Nielsen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune på skånsom vis ved hjælp af buskryddere fjernet generende opvækst af Havtorn på selve stien, så den igen er fremkommelig. Som en tillægsgevinst blev trampesporet fra cykelparkeringen ved Sandormevejen til Verdens Ende efter vores ønske også ryddet for generende opvækst af Havtorn – tak for det!

 

Billede

Irene Andersen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune rydder Havtorn: Foto: Knud Pedersen

For den som gerne vil opleve en vandretur i fred og ro i et nærmest uberørt naturlandskab kan turen ad Nordstrandstien absolut anbefales. Med udgangspunkt fra P-pladsen ved Nordstrand kan man kombinere ruten med de andre stier på Grenen og i Reservatet eller langs stranden og derved få en afvekslende rundtur. Gangbesværede skal være opmærksomme på at sporet går gennem kuperet klitterræn.

God tur!

KnP

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s