Tirsdag 1. april – ingen aprilsnar her, kun rovfuglefakta !

Status over forårstrækket af rovfugle i 2013.

En ny forårstræksæson er startet i marts og vil for rovfuglenes vedkommende fortsætte frem til og med juni måned. Forventningerne til store trækdage og sjældne arter er altid i top her ved starten af sæsonen. Erfaringsmæssigt ved vi også, at de kommende måneders vejrforhold spiller en afgørende rolle for om vore forventninger bliver opfyldt. Hvert forår siden 1972 er rovfugletrækket over Skagen blevet talt op, så vi nu har en god viden om udviklingen for de enkelte arters forekomst i en over 40 år lang tidsperiode. Der er dog endnu ikke foretaget en grundig analyse og beskrivelse af materialet, så her er der en konkret arbejdsopgave som ligger og venter på en eller flere ihærdige ildsjæles indsats.

I dette indlæg på bloggen vil jeg vise resultatet af sidste års rovfugletællinger i Skagen. Materialet er bearbejdet og sammenstillet ud fra de mange observationer som er blevet indtastet i DOFbasen i 2013. Tallene for de enkelte arter er dagstotaler (renset for gengangere) og summen er lig sum af dagstotaler. Kun for de sjældneste arter er der taget højde for eventuelle gengangere dag for dag.

I tabel 1 er forårssummen fra 2013 sammenstillet måned for måned. Største dag(e) og mediandato for trækket er også angivet for hver art.

hddhd

Tabel 1: Rovfugletotaler – forår 2013

Til sammenligning er forårssummen fordelt på arterne for årene 2003-2013 vist i tabel 2. Middeltallene for årene 2003-2012 er også angivet. Procentafvigelserne for de enkelte arter er angivet i forhold til gennemsnittet for 2003-2012. Under 10% afvigelse er placeret inden for artens gennemsnit.

Tabel 2

Tabel 2: Rovfuglestatistik 2003-2013

Ved sammenligning med resultaterne for årene 2003-2012 placerer 2013,  med en sum på 9002 rovfugle, sig som det næst dårligste forår siden 2003. Kun 2003 med en sum på 8145 er lavere. Dette forhold skyldes i høj grad det kolde og sene forår med vinteragtige vejrforhold langt hen i april og manglende perioder med østenvind og varme. For langt de fleste rovfuglearter blev forårstotalen markant under gennemsnittet. For Spurvehøg, Tårnfalk og Dværgfalk var summen ca. 50% under gennemsnittet, men også Fiskeørn, Fjeldvåge og Blå Kærhøg lå langt under normal standard. Vandrefalk dykkede også fælt fra rekorden på 194 fugle i 2012 til 96 i 2013. Til gengæld var det et godt forår med træksum over gennemsnit for arterne Hvepsevåge, Sort Glente, Rød Glente, Havørn og Steppehøg. Specielt Steppehøg bliver ved med at overraske positivt og 31 fugle blev næststørste forår nogensinde. Det bliver spændende at se om artens markante fremgang fra og med 2011 vil fortsætte.

Steppehøg 2k han, Grenen 17/5-2013. Foto: Jørgen Kabel

Steppehøg 2k han, Grenen 17/5-2013. Foto: Jørgen Kabel

På trods af de ugunstige vejrforhold i foråret 2013 svigtede de sjældne rovfuglearter ikke. Skagens fjerde fund af Blå Glente 23/4 var absolut forårets clou på rovfuglefronten. Ellers blev der observeret hele 4 Lille Skrigeørn, Slangeørn 2/6, Dværgørn 8/6 og samme fugl igen 15/6 samt Jagtfalk 23/4 og igen 5/5 (samme).

Blå Glente 2k, Grenen 23/4-2013. Foto: Jørgen Kabel

Blå Glente 2k, Grenen 23/4-2013. Foto: Jørgen Kabel

Jeg vil stærkt opfordre til at alle som observerer rovfugletræk over Skagen i 2014 også indtaster observationerne i DOFbasen, så materialet fra 2014 kan blive så fuldstændigt som muligt. Husk altid at angive den præcise lokalitet, tidspunkt for observationsperioden og nøjagtige tider og trækadfærd på alle arter bortset fra Hvepsevåge, Musvåge, Fjeldvåge og Spurvehøg. For de 4 nævnte arter er det tilstrækkeligt med en sum for den enkelte observationsperiode. Dette er en stor hjælp, når observationerne efterfølgende skal bearbejdes og sammenstilles.

KnP

En tanke om "Tirsdag 1. april – ingen aprilsnar her, kun rovfuglefakta !"

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s