Onsdag d. 12. maj 2010

Vejr kl. 4.30: NØ 2 m/s, 0/8, 3 grader, 30 km sigt.

Folk i felten: RoC, JHC, HHø, SKAT, MH, TT, EJe +5.

Nattemperaturerne er stadig ret lave og landede i dag på 3 grader. Forventningerne var derfor ikke særlig høje. Men der kom faktisk lidt gang i trækket med lidt pibere, svaler og et stigende antal mursejlere. Men ingen sjældne fugle i dag. Det eneste bemærkelsesværdige var lidt mukker, Dværgfalk, 2 Dværgterner og 3 Ringdrosler. Trækfuglene kørte nok foran den front med regn, der kom kl. 12. Men de skal også snart til at af sted, hvis de skal nå til ynglepladserne i tide.

I går blev der set 2 Skovsangere og en Havesanger i Batteriskoven. Men en eftersøgning efter morgenobsen gav intet resultat. RoC og jeg har endnu ikke set Skovsanger heroppe. Men alle gæsterne har. Det ser ikke så godt ud. Men efter de sidste par dages fald er det kun forventeligt. Vi venter også stadig på den første Blåhals.

CiF er nu begyndt at lange ud efter Skagen. De siger, at Skagen er kommet i rød zone. Vi er kommet i søgelyset pga. at vi kan bestemme storlommer uden at se dragtskarakterer på dem. At bestemme storlommer i dårligt lys ligger i samme kategori som at bestemme skråper i dårligt lys. Du tager dem på flugten, størrelsen og proportionerne og du kan bestemme dem fordi du har set dem før. Skrivebordsornitologi og hetz på andre folks observationer er desværre stadig ret udbredt i DK, men svaret på dette kan ikke være mere klart: Kom dog ud og se nogle fugle i stedet!

I morgen starter fuglefestivallen og der er en lille åbningsceremoni i morgen kl. 11.00 ved det Hvide Fyr. Herefter åbner kunstudstillingen og naturbutikken åbner biksen. Konkurrencen “Skagens Fuglekonger” starter allerede ved midnat og fortsætter til søndag kl. 12.00. Den går som sædvanligt ud på at finde den sjældneste fugl under festivallen. Området er odden ned til og med klitplantagen. Vinderen får en spritny Zeiss-kikkert. Jeg vil her på bloggen dagligt opdatere, hvem der fører konkurrencen.
Programmet for festivallen ses her.

8 tanker om "Onsdag d. 12. maj 2010"

 1. Hej SKAF.

  Jeg er tidligere skribent på CIF og vil lige sætte et par ting på plads.
  CIF har ikke skrevet at Skagen skal i rød zone. Det står som anonym kommentar. Disse kommentarer kommer fra hele landet, og en del kommer måske fra Skagen.

  CIF er meget i felten.

  Jeg synes at man skal se/høre sjældne og fåtallige fugle godt, før man bestemmer dem – ligegyldigt trækretning og/eller erfaring med arten. Det har jeg lært af RoC.
  RoC skælder andre folk ud hvis de forcerer bestemmelserne. Derfor skælder andre folk også RoC ud, når han forcerer bestemmelserne.

  Vedr. nogle af storlommerne fra fuglefestivallen: Flere af de rapporterede fjerne hvidlommer fra Grenen blev også set godt af andre observatører på Nordstrand, og og bestemt til noget andet. Det er utvivlsomt nogle dygtige birdere der står på Grenen, men derfor kan man vel godt lytte til de trods alt erfarne birdere på Nordstrand. Alternativet er, i mine øjne, arrogance.

  Tak for en god blog, det er rart at kunne følge med i hvad der sker i Skagen.

  mvh MKH

  • Da jeg først hørte om, at SKAF var begyndt at artsbestemme (og dragtbestemme) storlommerne ved Skagen alene på baggrund af jizz (og trækretning) troede jeg det var en joke. Det er det så åbenbart ikke, men selvfølgelig kan man alene ved at anvende jizz ikke artsbestemme storlommerne med sikkerhed. Jizz og trækretning kan kun være en indikator for hvilken art det drejer sig om, mens en sikker artsbestemmelse selvfølgelig ved så fåtallige arter som Islom og Hvidnæbbet Lom skal understøttes af sikre dragtkarakterer og næbfarve (som selvfølgelig skal ses før der foretages en sikker artsbestemmelse). Alt andet er for useriøst, og burde ikke finde sted i regí af en DOF Fuglestation. Alene af den grund bør fundene af Hvidnæbbet Lom fra Grenen 26.4 og 29.4 ( 2 ex.) også sættes til behandling i DKU, idet der ved disse fund ifølge kommentarer ved observationerne i DOFbasen ikke er set næbfarve.
   Det undrer mig desuden, at SKAF´s personale efter blot to sæsoner på Grenen kan udtrykke så stor skråsikkerhed med hensyn til jizzbestemmelse af storlommerne. Ifølge DOFbasen har personalet på disse to sæsoner kun max. set 8-10 Hvidnæbbede Lommer (de øvrige er bestemt uden sikre artskarakterer) samt selvfølgelig nogle Islommer. Men fra Grenen er oplevelsen af de to arter oftest vidt forskellige, hvilket ikke giver de bedste betingelser for at sammenligne jizz. Hvidnæbbet Lom kommer jo typisk trækkende lavt i slæbende tempo, mens Islom oftest passerer hen over Grenen i pæn højde og typisk mest ses bagfra. Hvor er så sammenligningsgrundlaget.
   Det er rigtigt, at de fleste adulte Islommer ved Skagen om foråret trækker nordvest, og at hovedparten af de adulte Hvidnæbbede Lommer trækker mod øst/sydøst. Men sådan har det ikke altid været for Islom´s vedkommende. I en bearbejdning af lomtrækket ved Skagen 1972-1990 viste det sig for Isloms vedkommende at hele ca. 30% ud af ca. 100 adulte i sommerdragt om foråret trak mod øst/sydøst. Hvor de skulle hen er uvist, ligesom det er uvist hvorfor det har ændret sig til de nuværende forhold, hvor en østtrækkende Islom om foråret ved Skagen er en sjældenhed. Men det kunne jo ændrer sig igen, og det ville man nok ikke opdage såfremt storlommerne alene bliver bestemt på jizz og trækretning.
   I øvrigt undrer det mig også, at SKAF (ifølge DOFbasen) kan artsbestemme alle smålommer, mens SKAF åbenbart helt har opgivet at artsbestemme Hav- og Fjordterne.

 2. Jeg har dælme set på fugle i mange år, mere end 50, de fleste ved Hirtshals og set mange lommer både de store og de små, jeg kan slet ikke forstå at der er nogen der vil sige at det er noget nær umuligt at se forskel især på de store

  Mvh Gerth

 3. Hej Skagen Fuglestation

  Det er en flot blog med gode dokumentationsfotos. Tak for det.

  Jeg har i bund og grund altid undret mig over at Skagens storlommer ikke bare blev bestemt på flugtretningen. Langt hovedparten (95%?) af de Hvidnæbbede og Islommerne ved Skagen trækker i hver sin retning, hvilket i betragtning af antallet af storlommer (20+ hvert forår de sidste mange år?) burde lovliggøre bestemmelse på trækretning.
  At sammenligne proportions/jizzbestemmelse af storlommer med ditto af skråper kan jeg ikke helt følge. Der er naturligvis proportionelle forskelle på de to store lommer, men det er næppe tilrådeligt at forlade sig på artsbestemmelse ud fra proportionerne/jizz alene. Ser man en storlom om foråret i Skagen kan man dog for min skyld godt bestemme den udfra proportioner/jizz – sålænge den bare flyver den rigtige vej!
  Cif er muligvis nogle værre lømler, men jeg synes nu de har en god pointe, når de kritiserer netop lemfældig bestemmelse af storlommer.
  Bestemmelse af de to arter er ret uproblematisk i Skagen om foråret, men når de to arter ses andre steder i DK er risikoen for fejltagelse stor og jeg tager næppe fejl, når jeg antager, at en betragtelig del af de (udenfor Skagen) indrapporterede Is og Hvidnæbslommer er fejlagtigt bestemt – og det hjælper næppe hvis proportions/jizz-bestemmelse af de to arter også griber om sig.

  Mvh Sebastian

  • Hej Sebastian.
   Tak for god feedback. Det er altid fedt at høre rosende kommentarer..
   Som du skriver trækker storlommerne i hvert sin retning og 95% er nok et meget godt bud. Storlommer i Skagen er et stort kapitel men i virkeligheden ikke særligt kompliceret.
   De hvidnæbbede lommer overvintrer forskellige steder i Nordsøen og yngler langs de aktiske kyster nordpå. De som kommer forbi Skagen trækker formentlig ind over Sverige i stor højde og har derfor en østlig trækretning.
   De Islommer vi ser overvintrer i de indre farvande og yngler på Island og måske længere nordpå. De har derfor en NV-lig trækretning. Det er to gode regler. Men lokale bevægelser eller måske fourageringstræk? kan ikke udelukkes, så bestemmelsen skal selvfølgelig altid følges af andre kendetegn.
   Vi kunne godt have ladet de tre omdebatterede lommer gå som ubestemte, men det vil være forkert, da vi ikke er i tvivl om bestemmelsen. Vi kender lommerne og deres træk ret godt heroppe og derfor kan vi gøre det. Men jeg er enig i, at tilfældige obs i resten af DK ikke burde behandles på samme måde.
   //HBØ

  • I betragtning af at der trods alt bliver set en håndfuld islommer hvert forår langs Jammerbugten, kan de vel ikke udelukkes, når der ses storlommer trækkende østpå ved Skagen?

 4. jeg er helt enig i at Cif skal ud i felten og det med at kritisere andres obs fra skrivebordet er helt utilstedeligt. Hvem er forresten Cif?
  Mvh Gerth

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s