Opdatering – farvemærket Hvidvinget Måge og mere usædvanlige fugle 15-17/4

Der er nu kommet en afklaring af mærkningsdata for den farvemærkede adulte hvidvingede måge som blev observeret ved Nordstrand og Grenen 30-31/3 og 5/4.

Billede

                            Hvidvinget Måge var mærket i England. Foto: Knud Pedersen

Lars Paaby, som fandt fuglen sammen med Finn Nørregaard  30/3, har oplyst, at den blev ringmærket 19/3 2013 på lossepladsen Millton Landfill NV for byen Milton i Cambridgeshire, England – ca. 901 km SV for Skagen. Der er tilsyneladende ikke andre aflæsninger af fuglen i løbet de godt 12 måneder, hvor den har været farvemærket.

Hermed er der nu 3 aflæsninger af farvemærkede hvidvingede måger i Danmark – to norskmærkede 2k-fugle ved henholdsvis Kjul Strand 16/4 2013 – mærket ved Mandal, Sydnorge 2/2 2013 og Blåvandshuk 6/11 2013 – mærket ved Oslo 12/4 2013.

Inden for kategorien aflæsning af farvemærkede “hvide måger” er der yderligere observeret en 3k Gråmåge med farvering ( sort/hvid J7902) i Skagen Havn 11/4 af Anders Sydney Jensen. Den er mærket i Frederiksstad på østsiden af Oslofjorden 22/2 2014 og også aflæst i Hirtshals 5/4 2014.

De seneste dages vejrforhold har været af noget blandet karakter i Skagen. Tirsdag 15/4 var der vind af kulingsstyrke fra nord og det gav bl.a. det første aprilfund fra Skagen af Sodfarvet Skråpe. Fra tidligere foreligger kun et enkelt aprilfund af arten fra Danmark (Dovns Klint, Langeland 17/4 2009).

Af øvrige mere usædvanlige observationer fra de sidste 3 dage skal nævnes: Plettet Rørvagtel 1 sy. sporadisk fra Storsig tidligt om morgenen 16/4 og igen mere vedvarende om aftenen, Sule ca. 1400 udtrækkende fra Kattegat 16/4, Hvid Stork trækforsøg 17/4, Hvidvinget Måge – ny fugl i form af en 2k Grenen 17/4 samt forårets første Vendehals rastende på Grenen 17/4.

Billede

                        Blå Kærhøg 2k med velmarkeret halskrave a la Steppehøg 2k. Nordstrand 17/4. Foto: Knud Pedersen

Rovfugletrækket har været skuffende i første halvdel af april med generelt meget lave tal for alle arter. Den kommende uges vejrprognose ser dog lovende ud med østlige vinde og flere dage med “pænt rovfuglevejr” .

KnP

Sneugle No. 34

Efter en nat med heftig regn stilnede det af ved 7-tiden i morges. Lars Mortensen indfandt sig ved obs.posten på Nordstrand kort tid efter og startede trækobservationerne. Der var nærmest vindstille efter regnen og meget klart vejr. Lars var alene på posten og der var få trækfugle i luften – de fleste over havet i form af suler og mallemukker. De nærmeste omgivelser var checket for rastende fugle flere gange uden det gav noget usædvanligt. Kl. 07.43 gled håndkikkertens søgefelt igen hen over den nærmeste del af stranden og nu sad der pludselig en Sneugle frit eksponeret på den åbne strand. “Den må være kommet tilflyvende fra Grenen uden jeg har bemærket det”, konstaterede Lars efterfølgende. Fuglen blev straks fotodokumenteret, men lettede umiddelbart efter og fløj lavt over stranden mod vest. Herefter blev den meldt ud på Birdcall og de første påskeferie-gæstende og lokale fuglefolk søgte til Nordstrand. Sneuglen blev genfundet på stranden ud for Blyanten og bestemt til en 2k hun på grundlag af dragtkarakterer og størrelse. Den virkede ret sky med en flugtafstand på ca. 100 m. Sidst på formiddagen blev den genfundet i Nedermose og ved 12-tiden så og fotograferede Henrik Bøhmer og David Manstrup den på ret kort afstand, mens den badede i et vandhul. Efter badet satte den sig på en pæl i klitrækken inden den lettede og forsvandt lavt over terrænet i vestlig retning. Blev uden held eftersøgt det meste af eftermiddagen i klitområdet på begge sider af Buttervej, men mon ikke den bliver genfundet i de kommende dage, hvor der vil være rigtig mange fuglefolk i Skagen på grund af påskens feriedage.

Billede

Sneugle 2k hun, Nordstrand 14/4 2014. Foto: Knud Pedersen

 

Dette blev så forårets anden observation af Sneugle i Skagen efter den første meget tillidsfulde 2k han blev set d. 28-29/3.

I alt der nu 34 fund af Sneugle i Skagen siden det første fund fra 1866, hvor en hun blev skudt d. 10/4. De største forår har været 1962 og 2000 med henholdsvis 4 og 5 fugle. Fundenes månedsfordeling ud fra førstedatoen fordeler sig således: marts (12), april (19), maj (2) og juni (1). De 16 af fuglene har været i området i mere end en dag. Rekorden har den langtidsstationære 2k hun som opholdt sig i Skagenområdet i perioden 25/3 – 4/5 1981.

KnP

Nordstrandstien – nu farbar til fods

For 15 år siden var det stadig muligt at køre i bil fra Nordstrand til Grenen via en grusvej som på en mindre strækning oven i købet var blevet asfalteret. I forbindelse med den nyeste fredning for Grenen i 2007 blev der lukket for privat bilkørsel til Grenen og grusvejen ved Nordstrand  blev spærret med en sandvold. Den fysiske spærring i kombination med en generel stigende grundvandsstand i området betød at den gamle vej i løbet af ganske få år ændrede karakter og blev til en naturskabt vandfyldt fordybning (doppe) i klitlandskabet, hvor selv færdsel til fods blev umulig.

Alternativt kan man nu færdes ad  Nordstrandstien – det smalle ca. 2 km lange trampespor, som går mellem Nordstrand ved Batterivej og Sandormevejen på Grenen. Stien følger den klitryg (rimme) som løber umiddelbart syd for og parallelt med den gamle Nordstrandvej som ikke eksisterer, men stadig er angivet på aktuelle kort over området. På strækningen passerer stien tæt forbi den nordligste og største klitsø i Reservatet, hvor en skarvkoloni med ca. 100 reder er etableret i søens buske. De første 6 par ynglede ved søen i 2010. Ud over oplevelserne med de yngleaktive skarver byder turen også på nærkontakt med mange andre af områdets ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Krikand, Trane, Vandrikse og Skægmejse. Rørdrum plejer også at have territorium i tagrørsbevoksningerne, men af uforklarlige grunde har arten foreløbig ikke indfundet sig i år. Fra stien har man i forårsmånederne også fine muligheder for at følge rovfuglenes trækbevægelser over Grenen ligesom området kan rumme mange rastende småfugle.

                                                         Billede  

                                                  Del af skarvkolonien set fra Nordstrandstien mod vest. Foto: Knud Pedersen

I de seneste år har færdslen til fods ad Nordstrandstien været stærkt generet af en voldsom opvækst af Havtorn. Den tornede og stikkende busk har bredt sig voldsomt i klitområderne og gjort det næsten umuligt at komme frem til fods ad stien. I følge fredningsbestemmelserne er det muligt at forhindre uønsket tilgroning gennem naturpleje og via Grenenrådet er Frederikshavn Kommune blevet gjort opmærksom på problemet.

I den forløbne uge har Irene Andersen og Helle Nielsen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune på skånsom vis ved hjælp af buskryddere fjernet generende opvækst af Havtorn på selve stien, så den igen er fremkommelig. Som en tillægsgevinst blev trampesporet fra cykelparkeringen ved Sandormevejen til Verdens Ende efter vores ønske også ryddet for generende opvækst af Havtorn – tak for det!

 

Billede

Irene Andersen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune rydder Havtorn: Foto: Knud Pedersen

For den som gerne vil opleve en vandretur i fred og ro i et nærmest uberørt naturlandskab kan turen ad Nordstrandstien absolut anbefales. Med udgangspunkt fra P-pladsen ved Nordstrand kan man kombinere ruten med de andre stier på Grenen og i Reservatet eller langs stranden og derved få en afvekslende rundtur. Gangbesværede skal være opmærksomme på at sporet går gennem kuperet klitterræn.

God tur!

KnP

Steppehøg No. 1

Så blev det dagen for årets første Steppehøg i Skagen.
Ikke helt uventet efter at der de seneste par dage er set 4-5 stykker rundt om i Danmark, og heller ikke overraskende en adult han – da de som regel trækker tidligt.

Karsten Klausen (KK) fandt fuglen ved 16-tiden under hans sædvanlige eftermiddags hundelufter-/fugletur ved Storklit og heldigvis havde han kamera ved hånden så den blev flot dokumenteret:

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto Karsten Klausen

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto: Karsten Klausen

IMG_8308

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto: Karsten Klausen

Trods meget hurtig reaktion på KK’s birdcall, kom twitcherne RoC KnP JoK desværre alligevel akkurat for sent til at se fuglen som ellers havde rastet/fourageret i området omkring Storklit.
Men fuglen er med garanti i skagensområdet i skrivende stund og kan med held ses på træk i morgen ved Grenen eller Nordstrand. Da vinden er vestlig i morgen er oddsene nok bedst på Grenen..

JoK

Birdcall i Skagen

Der findes idag flere fuglemeldingssystemer i Danmark som fungerer fint efter hensigten til hurtige udmeldinger af fugleobservationer af især spektakulære eller sjældne karakterer.

I Skagen har vi valgt at anvende meldesystemet Birdcall.
Birdcall er et emailbaseret meldesystem der er baseret på Google groups.
Birdcall har den fordel at det er gratis og frit kan benyttes af alle der har interesse i at sende/modtage interessante fugleobservationer.

Birdcall har nu eksisteret i godt 2 år med et stødt stigende antal brugere på landsplan og nærmer sig i skrivende stund 350 tilmeldte brugere.
Igennem de 2 år har systemet vist sit værd ved at virke stort set upåklageligt og meldingerne når oftest ud inden for samme minut de er afsendt.

Har man en smartphone (som de fleste jo efterhånden har) er det nemt også at medsende et foto eller et kortlink i sin udmelding.
Fotoet kan være brugbart ved svært identificerbare arter eller bare “blær” når man har set en sjælden fugl! ;-)
Kortlinket er meget anvendeligt som hjælp til at finde frem til hvor observationen præcis er gjort, og ved hjælp af sin smartphones navigationssystem er det nemt at finde vej.
Birdcall fungerer også rigtig godt til opsummeringer af træktal i løbet af en periode eller dag . Og specielt her i Skagen, som jo er en 1. klasses træklokalitet har vi stor glæde af at følge de løbende meldinger der stort set dagligt tikker ind på mobilen.

Det kan varmt anbefales alle med interesse i aktuelle fuglemeldinger og som besøger Skagen i løbet af året at tilmelde sig Birdcall og bruge det aktivt, så det er til glæde for alle.
Mere info og tilmeldingsvejledning til de enkelte grupper findes på hjemmesiden: www.birdcall.dk

JoK (Birdcall admin)

Tirsdag 1. april – ingen aprilsnar her, kun rovfuglefakta !

Status over forårstrækket af rovfugle i 2013.

En ny forårstræksæson er startet i marts og vil for rovfuglenes vedkommende fortsætte frem til og med juni måned. Forventningerne til store trækdage og sjældne arter er altid i top her ved starten af sæsonen. Erfaringsmæssigt ved vi også, at de kommende måneders vejrforhold spiller en afgørende rolle for om vore forventninger bliver opfyldt. Hvert forår siden 1972 er rovfugletrækket over Skagen blevet talt op, så vi nu har en god viden om udviklingen for de enkelte arters forekomst i en over 40 år lang tidsperiode. Der er dog endnu ikke foretaget en grundig analyse og beskrivelse af materialet, så her er der en konkret arbejdsopgave som ligger og venter på en eller flere ihærdige ildsjæles indsats.

I dette indlæg på bloggen vil jeg vise resultatet af sidste års rovfugletællinger i Skagen. Materialet er bearbejdet og sammenstillet ud fra de mange observationer som er blevet indtastet i DOFbasen i 2013. Tallene for de enkelte arter er dagstotaler (renset for gengangere) og summen er lig sum af dagstotaler. Kun for de sjældneste arter er der taget højde for eventuelle gengangere dag for dag.

I tabel 1 er forårssummen fra 2013 sammenstillet måned for måned. Største dag(e) og mediandato for trækket er også angivet for hver art.

hddhd

Tabel 1: Rovfugletotaler – forår 2013

Til sammenligning er forårssummen fordelt på arterne for årene 2003-2013 vist i tabel 2. Middeltallene for årene 2003-2012 er også angivet. Procentafvigelserne for de enkelte arter er angivet i forhold til gennemsnittet for 2003-2012. Under 10% afvigelse er placeret inden for artens gennemsnit.

Tabel 2

Tabel 2: Rovfuglestatistik 2003-2013

Ved sammenligning med resultaterne for årene 2003-2012 placerer 2013,  med en sum på 9002 rovfugle, sig som det næst dårligste forår siden 2003. Kun 2003 med en sum på 8145 er lavere. Dette forhold skyldes i høj grad det kolde og sene forår med vinteragtige vejrforhold langt hen i april og manglende perioder med østenvind og varme. For langt de fleste rovfuglearter blev forårstotalen markant under gennemsnittet. For Spurvehøg, Tårnfalk og Dværgfalk var summen ca. 50% under gennemsnittet, men også Fiskeørn, Fjeldvåge og Blå Kærhøg lå langt under normal standard. Vandrefalk dykkede også fælt fra rekorden på 194 fugle i 2012 til 96 i 2013. Til gengæld var det et godt forår med træksum over gennemsnit for arterne Hvepsevåge, Sort Glente, Rød Glente, Havørn og Steppehøg. Specielt Steppehøg bliver ved med at overraske positivt og 31 fugle blev næststørste forår nogensinde. Det bliver spændende at se om artens markante fremgang fra og med 2011 vil fortsætte.

Steppehøg 2k han, Grenen 17/5-2013. Foto: Jørgen Kabel

Steppehøg 2k han, Grenen 17/5-2013. Foto: Jørgen Kabel

På trods af de ugunstige vejrforhold i foråret 2013 svigtede de sjældne rovfuglearter ikke. Skagens fjerde fund af Blå Glente 23/4 var absolut forårets clou på rovfuglefronten. Ellers blev der observeret hele 4 Lille Skrigeørn, Slangeørn 2/6, Dværgørn 8/6 og samme fugl igen 15/6 samt Jagtfalk 23/4 og igen 5/5 (samme).

Blå Glente 2k, Grenen 23/4-2013. Foto: Jørgen Kabel

Blå Glente 2k, Grenen 23/4-2013. Foto: Jørgen Kabel

Jeg vil stærkt opfordre til at alle som observerer rovfugletræk over Skagen i 2014 også indtaster observationerne i DOFbasen, så materialet fra 2014 kan blive så fuldstændigt som muligt. Husk altid at angive den præcise lokalitet, tidspunkt for observationsperioden og nøjagtige tider og trækadfærd på alle arter bortset fra Hvepsevåge, Musvåge, Fjeldvåge og Spurvehøg. For de 4 nævnte arter er det tilstrækkeligt med en sum for den enkelte observationsperiode. Dette er en stor hjælp, når observationerne efterfølgende skal bearbejdes og sammenstilles.

KnP