Mandag 21 april

De gode betingelser for fugletræk på Skagenhalvøen fortsætter vejrmæssigt, selvom vi nok bliver betydeligt færre om det, idet en stor del af de hyperaktive forlod os for mere rentable græsgange (økonomisk, familiemæssigt etc). Alle, som var med på både Nordstranden og Grenen fik  en morgen med fint udbytte. Mest underlig var Grenens kortvarige registrering af en karmindompap (roc). Fuglen sås aldrig og hørtes kun få gange; men karmindompap er ikke ligefrem en art, som erfarne feltornitologer jokker rundt i, når den bryder ud i sang, uanset varigheden (af sangen). Der findes ingen godkendte fund af karmindompap fra april i Danmark, og vi skal ca. 3 uger frem før man overhovedet kan forvente arten heroppe – så vi har her en fænologisk begivenhed af betydning, hvis fuglen altså kommer gennem de redaktionelle nåleøjne.

Morgenen bød på et par gode overraskelser i form af en SØLVHEJRE, som trak forbi begge obsposter i selskab med en fiskehejre og en BJERGLÆRKE, som kortvarigt rastede på stranden udfor obsposten på Nordstranden. Sidstnævnte er fåtallig om foråret mens sølvhejren nu er årlig med 1-3 fugle pr. sæson. En flok på 4 ringdrosler fløj tilsyneladende konstant i en cirkel omkring reservatet; det var i hvert fald det antal som blev rapporteret flere gange fra hvert sted i løbet af morgenen. alm.kjove sås med 5 eks., og stormmågen havde en imponerende dag med over 700 østtrækkende. Ved trækkets afslutning havde vi så en flok på 240, som drev med strømmen vestpå……Hvad kunne det ikke have udviklet sig til. Hættemåge fulgte pænt efter med 111 mod øst og fjordterne kom for alvor i gang med koncentreret tælling fra KEC og 244 østgående mellem kl 0600-1145. Rovfugletrækket stadig behersket med tårnfalken som undtagelse med en god morgen på Grenen og en rimelig god eftermiddag eftermiddag på Flagbakken (20 eks.)

En sildemåge af graellsii typen (den engelske) trak mod øst.

Kuriøst: En stor flagspætte sad en tid på den nordligste pæl i klitterne på Danmarks nordligste punkt.

Mindst ligeså kuriøst: En flok på 4 taffelænder trak forbi i en sortandeflok. Taffelanden er nærmest en sjældenhed i Skagen.

 

Ekr

Søndag 20. april

Billede

                                          Kongeørn 2k over Skagen by 20/4 2014. Foto: Knud Pedersen

Det er sådan vi gerne vil have en kongeørn heroppe! Det har knebet en del de sidste 3 år, hvor de meget få kongeørneiagttagelser, vi har haft, har været i baglandet, hvor det kun er sket få gange, at fuglen(e) er nået længere end Råbjerg Mose.

I år har der været tegn på , at den lidt sørgelige historie skulle fortsætte; men i går brød denne kongeørn den lidt onde cirkel og nåede helt frem til Skagen By, før den vendte om, og i dag har den så nået Grenen inden den omvending. Jfr. kongeørnenes bevægelelsesmønster heroppe, bør den ligge og rode rundt dagligt i den næste uges tid til daglig glæde for enhver æstetiker!

Dagen  var smuk og næsten uden vind og rovfuglene holdt sig fra at imponere i antal, undtagen steppehøg, hvor en hun og en 3K+ han om morgenen må siges at være højt 20. april.

Ekr

Lørdag 19. april

Billede

                                     Nilgæs trækkende ved Nordstrand 19/4 2014. Foto: Knud Pedersen.

Morgenens mest eksotiske obs, var ovenflyvende nilgæs: det mest forkætrede element i dan danske natur i nyere tid. Nilgåsen er en såkaldt invasiv faunaforfalskning, og da den for alvor indvandrede til Danmark fra Holland og Tyskland for omkring 15 år siden, blev den hurtigt erklæret fredløs med et fra officiel ornitologisk side opråb om at skyde den i bredfyldt mål, hvorend den måtte vise sit grimme uvelkomne fjæs, for at undgå, at den fik udryddet hele den danske gåse- og gravandebestand. Inge af delene skete. Nilgåsen lever i bedste velgående i en efterhånden fast bestand, dog stadig mest som trækgæst. Gæs og gravænder trives udmærket i Danmark og mange har nok efterhånden glemt, at nilgåsen er en faunaforfalskning (ligesom fasan og Canadagås.) I Skagen har den været fåtallig (under 10) årligt på forårstrækket siden blev set på en mark ved Stald Skagen i selskab med grågås, Vistnok den eneste gang vi har haft en rastende fugl.

Ellers en flot dag med færre fugle end forventet, trods det fine vejr (eller måske lidt på grund af det…). Den Kongeørn (imm.) som kun få havde haft kontakt med i baglandet, tog sig nedelig lidt sammen, og vendet inde over byen sent på eftermiddagen.  Stadig under 10 fiskeørne. AEC var på Flagbakken det meste af dagen og så kun 4, dværgfalken var fraværende og kun to vandrefalke blev set – de kom så til gengæld samtidig. Lomtrækket behersket med 122.

Opdatering – farvemærket Hvidvinget Måge og mere usædvanlige fugle 15-17/4

Der er nu kommet en afklaring af mærkningsdata for den farvemærkede adulte hvidvingede måge som blev observeret ved Nordstrand og Grenen 30-31/3 og 5/4.

Billede

                            Hvidvinget Måge var mærket i England. Foto: Knud Pedersen

Lars Paaby, som fandt fuglen sammen med Finn Nørregaard  30/3, har oplyst, at den blev ringmærket 19/3 2013 på lossepladsen Millton Landfill NV for byen Milton i Cambridgeshire, England – ca. 901 km SV for Skagen. Der er tilsyneladende ikke andre aflæsninger af fuglen i løbet de godt 12 måneder, hvor den har været farvemærket.

Hermed er der nu 3 aflæsninger af farvemærkede hvidvingede måger i Danmark – to norskmærkede 2k-fugle ved henholdsvis Kjul Strand 16/4 2013 – mærket ved Mandal, Sydnorge 2/2 2013 og Blåvandshuk 6/11 2013 – mærket ved Oslo 12/4 2013.

Inden for kategorien aflæsning af farvemærkede “hvide måger” er der yderligere observeret en 3k Gråmåge med farvering ( sort/hvid J7902) i Skagen Havn 11/4 af Anders Sydney Jensen. Den er mærket i Frederiksstad på østsiden af Oslofjorden 22/2 2014 og også aflæst i Hirtshals 5/4 2014.

De seneste dages vejrforhold har været af noget blandet karakter i Skagen. Tirsdag 15/4 var der vind af kulingsstyrke fra nord og det gav bl.a. det første aprilfund fra Skagen af Sodfarvet Skråpe. Fra tidligere foreligger kun et enkelt aprilfund af arten fra Danmark (Dovns Klint, Langeland 17/4 2009).

Af øvrige mere usædvanlige observationer fra de sidste 3 dage skal nævnes: Plettet Rørvagtel 1 sy. sporadisk fra Storsig tidligt om morgenen 16/4 og igen mere vedvarende om aftenen, Sule ca. 1400 udtrækkende fra Kattegat 16/4, Hvid Stork trækforsøg 17/4, Hvidvinget Måge – ny fugl i form af en 2k Grenen 17/4 samt forårets første Vendehals rastende på Grenen 17/4.

Billede

                        Blå Kærhøg 2k med velmarkeret halskrave a la Steppehøg 2k. Nordstrand 17/4. Foto: Knud Pedersen

Rovfugletrækket har været skuffende i første halvdel af april med generelt meget lave tal for alle arter. Den kommende uges vejrprognose ser dog lovende ud med østlige vinde og flere dage med “pænt rovfuglevejr” .

KnP

Sneugle No. 34

Efter en nat med heftig regn stilnede det af ved 7-tiden i morges. Lars Mortensen indfandt sig ved obs.posten på Nordstrand kort tid efter og startede trækobservationerne. Der var nærmest vindstille efter regnen og meget klart vejr. Lars var alene på posten og der var få trækfugle i luften – de fleste over havet i form af suler og mallemukker. De nærmeste omgivelser var checket for rastende fugle flere gange uden det gav noget usædvanligt. Kl. 07.43 gled håndkikkertens søgefelt igen hen over den nærmeste del af stranden og nu sad der pludselig en Sneugle frit eksponeret på den åbne strand. “Den må være kommet tilflyvende fra Grenen uden jeg har bemærket det”, konstaterede Lars efterfølgende. Fuglen blev straks fotodokumenteret, men lettede umiddelbart efter og fløj lavt over stranden mod vest. Herefter blev den meldt ud på Birdcall og de første påskeferie-gæstende og lokale fuglefolk søgte til Nordstrand. Sneuglen blev genfundet på stranden ud for Blyanten og bestemt til en 2k hun på grundlag af dragtkarakterer og størrelse. Den virkede ret sky med en flugtafstand på ca. 100 m. Sidst på formiddagen blev den genfundet i Nedermose og ved 12-tiden så og fotograferede Henrik Bøhmer og David Manstrup den på ret kort afstand, mens den badede i et vandhul. Efter badet satte den sig på en pæl i klitrækken inden den lettede og forsvandt lavt over terrænet i vestlig retning. Blev uden held eftersøgt det meste af eftermiddagen i klitområdet på begge sider af Buttervej, men mon ikke den bliver genfundet i de kommende dage, hvor der vil være rigtig mange fuglefolk i Skagen på grund af påskens feriedage.

Billede

Sneugle 2k hun, Nordstrand 14/4 2014. Foto: Knud Pedersen

 

Dette blev så forårets anden observation af Sneugle i Skagen efter den første meget tillidsfulde 2k han blev set d. 28-29/3.

I alt der nu 34 fund af Sneugle i Skagen siden det første fund fra 1866, hvor en hun blev skudt d. 10/4. De største forår har været 1962 og 2000 med henholdsvis 4 og 5 fugle. Fundenes månedsfordeling ud fra førstedatoen fordeler sig således: marts (12), april (19), maj (2) og juni (1). De 16 af fuglene har været i området i mere end en dag. Rekorden har den langtidsstationære 2k hun som opholdt sig i Skagenområdet i perioden 25/3 – 4/5 1981.

KnP

Nordstrandstien – nu farbar til fods

For 15 år siden var det stadig muligt at køre i bil fra Nordstrand til Grenen via en grusvej som på en mindre strækning oven i købet var blevet asfalteret. I forbindelse med den nyeste fredning for Grenen i 2007 blev der lukket for privat bilkørsel til Grenen og grusvejen ved Nordstrand  blev spærret med en sandvold. Den fysiske spærring i kombination med en generel stigende grundvandsstand i området betød at den gamle vej i løbet af ganske få år ændrede karakter og blev til en naturskabt vandfyldt fordybning (doppe) i klitlandskabet, hvor selv færdsel til fods blev umulig.

Alternativt kan man nu færdes ad  Nordstrandstien – det smalle ca. 2 km lange trampespor, som går mellem Nordstrand ved Batterivej og Sandormevejen på Grenen. Stien følger den klitryg (rimme) som løber umiddelbart syd for og parallelt med den gamle Nordstrandvej som ikke eksisterer, men stadig er angivet på aktuelle kort over området. På strækningen passerer stien tæt forbi den nordligste og største klitsø i Reservatet, hvor en skarvkoloni med ca. 100 reder er etableret i søens buske. De første 6 par ynglede ved søen i 2010. Ud over oplevelserne med de yngleaktive skarver byder turen også på nærkontakt med mange andre af områdets ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Krikand, Trane, Vandrikse og Skægmejse. Rørdrum plejer også at have territorium i tagrørsbevoksningerne, men af uforklarlige grunde har arten foreløbig ikke indfundet sig i år. Fra stien har man i forårsmånederne også fine muligheder for at følge rovfuglenes trækbevægelser over Grenen ligesom området kan rumme mange rastende småfugle.

                                                         Billede  

                                                  Del af skarvkolonien set fra Nordstrandstien mod vest. Foto: Knud Pedersen

I de seneste år har færdslen til fods ad Nordstrandstien været stærkt generet af en voldsom opvækst af Havtorn. Den tornede og stikkende busk har bredt sig voldsomt i klitområderne og gjort det næsten umuligt at komme frem til fods ad stien. I følge fredningsbestemmelserne er det muligt at forhindre uønsket tilgroning gennem naturpleje og via Grenenrådet er Frederikshavn Kommune blevet gjort opmærksom på problemet.

I den forløbne uge har Irene Andersen og Helle Nielsen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune på skånsom vis ved hjælp af buskryddere fjernet generende opvækst af Havtorn på selve stien, så den igen er fremkommelig. Som en tillægsgevinst blev trampesporet fra cykelparkeringen ved Sandormevejen til Verdens Ende efter vores ønske også ryddet for generende opvækst af Havtorn – tak for det!

 

Billede

Irene Andersen fra Park og Vej, Frederikshavn Kommune rydder Havtorn: Foto: Knud Pedersen

For den som gerne vil opleve en vandretur i fred og ro i et nærmest uberørt naturlandskab kan turen ad Nordstrandstien absolut anbefales. Med udgangspunkt fra P-pladsen ved Nordstrand kan man kombinere ruten med de andre stier på Grenen og i Reservatet eller langs stranden og derved få en afvekslende rundtur. Gangbesværede skal være opmærksomme på at sporet går gennem kuperet klitterræn.

God tur!

KnP

Steppehøg No. 1

Så blev det dagen for årets første Steppehøg i Skagen.
Ikke helt uventet efter at der de seneste par dage er set 4-5 stykker rundt om i Danmark, og heller ikke overraskende en adult han – da de som regel trækker tidligt.

Karsten Klausen (KK) fandt fuglen ved 16-tiden under hans sædvanlige eftermiddags hundelufter-/fugletur ved Storklit og heldigvis havde han kamera ved hånden så den blev flot dokumenteret:

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto Karsten Klausen

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto: Karsten Klausen

IMG_8308

Steppehøg ad han, Storklit 10/4-2014. Foto: Karsten Klausen

Trods meget hurtig reaktion på KK’s birdcall, kom twitcherne RoC KnP JoK desværre alligevel akkurat for sent til at se fuglen som ellers havde rastet/fourageret i området omkring Storklit.
Men fuglen er med garanti i skagensområdet i skrivende stund og kan med held ses på træk i morgen ved Grenen eller Nordstrand. Da vinden er vestlig i morgen er oddsene nok bedst på Grenen..

JoK